Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Zvýšená daň z nemovitostí

5. srpna 2011, Ing. Vít Šoupal

Trvalé bydleníZvýšená daň z nemovitosti Daň z nemovitosti (DZN) tvoří dvě dílčí daně – daň ze staveb a daň z pozemku. Obě daně mají odlišný způsob zdanění. Povinnost platit tyto daně vzniká na základě vlastnického nebo uživatelského vztahu k majetku a jejich úhrada je vyžadována bez ohledu na příjmy vlastníka.

Mukařovské zastupitelstvo na svém květnovém zasedání mimo jiné rozhodlo o změně koeficientu výpočtu daně z nemovitosti. DZN je jediným příjmem obce, který může zastupitelstvo ovlivnit a který celý putuje do obecní pokladny. S ohledem na dlouhodobou podinvestovanost obce tak byla z 5-ti variant, které zpracoval Finanční výbor obce, zastupiteli vybrána varianta relativně výrazného navýšení koeficientu. Pro nemovitosti a zastavěnou plochu byl stávající koeficient 1,4 navýšen na 3 (tento koeficient bylo možné zvýšit až na 4). Jedná se o budovy jak trvale, tak jen rekreačně využívané. U zahrad zůstal koeficient nezměněn na 1,4. Usnesení o navýšení koeficientu bylo přijato všemi přítomnými zastupiteli.

RozpočetPředpokládaný dopad na poplatníky tím i na obecní pokladnu pro rok 2012, odkdy bude koeficient platit, je navýšení plateb za daň z nemovitosti na cca 2,5 milionu Kč ze stávajících 900 tisíc. Zastupitelstvo rozhodlo o tom, že peníze vybrané z DZN budou ukládány na separátní účet a používány na rozvojové projekty v našich obcích.
 

 
FotoIng. Vít Šoupal, Mukařov
předseda finančního výboru obce Mukařov
předseda o.s. Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-11 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz