Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články a příspěvky 2006

Články a příspěvky: 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

B

Vánoční stromečekDárek z mukařovských lesů

Vítek Šoupal + Rudolf Semanský   (25.12.2006) - Jak jsme Vás v posledním letošním čísle našeho dvouměsíčníku informovali, rozhodl se obecní úřad letos obdarovat občany vánočními stromky z mukařovských lesů. V rámci prořezu obecních lesů tak mohla každá domácnost dostat jeden smrček ... pokračování zde

B

Kontrola kanalizace Kontrola stavu kanalizace v obci

Rudolf Semanský   (20.12.2006) - Možná jste si tento měsíc všimli zvláštního vozu, který se pohyboval po obci Mukařov a do kanalizačních šachet spouštěl speciální robotickou kameru, jež měla za úkol zkontrolovat stav kanalizačního vedení v obci ... pokračování zde

B

O Vánocích trochu jinak

StromekMartin Holický   (02.12.2006) - I když pro mnohé z nás jsou Vánoce tři dny o dobrém jídle a radosti dětí pod rozsvíceným stromečkem, pro jiné je to jeden z největších svátků v roce trvající několik týdnů. Pokud vnímáte vánoce jako svátky křesťanské, vězte, že tradice slavností na sklonku roku jsou mnohem starší než počátky křesťanství na světě.... pokračování zde

B

Z literární dílny žáků ZŠ Mukařov

SrnkaJana Novotná a Jana Šoupalová   (01.12.2006) - Abychom vánoční číslo dvouměsíčníku pojali v poněkud odlehčeném svátečním duchu, požádali jsme Základní školu v Mukařově o pomoc s trochu poetičtějším laděním. Do redakce jsme dostali řadu krásných příběhů a veršů. Bohužel, ne pro všechny bylo místo na stránkách tištěné verze časopisu. Ty, které se do tištěné podoby nevešly, jsme samozřejmě umístili zde na internetové stránky dvouměsíčníku
    ... vánoční povídky - naleznete zde
    ... vánoční básničky - naleznete zde

B

Úklid sněhu v obci

RolbaRudolf Semanský   (01.12.2006) - O tom, jak naše silnice vypadaly v zimě začátkem letošního roku se asi nemusím dlouze rozepisovat. Situace se naštěstí v závěru zimy zlepšila i díky změně firmy na úklid sněhu a stejná firma se o zimní údržbu komunikací bude rozhodnutím zastupitelstva starat i v zimních měsících 2006/2007.
... pokračování zde

B

Starosti staro-nového starosty

Rudolf Semanský   (01.12.2006) - Před měsícem a půl proběhly komunální volby, a díky Vašim hlasům jsou v obecním zastupitelstvu lidé, o kterých mohu na základě zkušeností z předešlého období říci, že se práci pro obec chtějí opravdu věnovat. I když je poděkování za vaši volbu vyhrazen článek na jiném místě dnešního čísla, rád bych zmínil, že si velmi vážíme zejména toho, v jak velkém počtu jste k volbám přišli. Tato vysoká účast svědčí o tom, že Vám život v obci a její další vývoj není úplně lhostejný
... pokračování zde

B

Plynofikace a etický kodex novináře v praxi
+ Mukařovská plynofikace v číslech

VáhyRudolf Semanský a Vítek Šoupal   (20.11.2006) - Minulý týden – přesněji v pátek 10.11.2006 vyšel v na 4. straně novin MF DNES článek, nazvaný "Mukařov se bojí, že bude vracet dotace" ke kterému považuji za nutné se alespoň krátce vyjádřit. Jako zdroj posloužil redaktorce několikaminutový telefonní rozhovor se mnou a nepříliš pozorné opsání informací z webových stránek obce ... pokračování zde

B

Mukařovský fotbal před zimní pauzou

Vítek Šoupal   (18.11.2006) - Pořadí mukařovských fotbalových družstev po podzimní části sezony 2006-2007 ... pokračování zde

B

Stožár (BTS) Vodafone

Pohled na MukařovJan Kašpar   (11.11.2006) - Jak již možná víte, předchozí zastupitelstvo obce schválilo výstavbu stožáru (BTS) mobilního operátora Vodafone. Stožár by měl stát v obecním lese mezi mukařovským rybníkem (dřívější požární nádrží) a cestou so Babic. Při posledním jednání s Vodafone jsme za obec dohodli posunutí stožáru ještě blíže k babické cestě
... pokračování zde

B

Kruhový - oválný objezd
po čtvrté a vlastně zase od začátku

KruhakVítek Šoupal   (07.11.2006) - ... na konci dokumentu se dozvídáme, že při vyřizování odvolání stavební úřad nepostupoval podle §38 stavebního zákona a tudíž Krajský úřad středočeského kraje ruší rozhodnutí o udělení Územního rozhodnutí a vrací věc nazpět k novému projednání . Úřad argumentuje tím, že tím, že bylo rozhodnutí vydáno Veřejnou vyhláškou a zároveň byli obesláni pouze známí účastníci řízení, došlo ke znevýhodnění ... pokračování zde

B

Nehoda u křižovatky Na Budech

NehodaRudolf Semanský   (23.10.2006) - Křižovatka Na Budech si opět připsala další bod do statistiky dopravních nehod, když se ve čtvrtek 19.10. odpoledne při prudším přibrždění nákladního vozu převážejícího trafo plné transformátorového oleje přetrhla jistící lana a celý tento několikatunový kolos setrvačností vylétl z návěsu a převrátil se na rozšířený okraj vozovky před domy ... pokračování zde

B

Schůzka se starosty okolních vesnic
– studie o rozšíření základní školy

Jan Kašpar   (20.10.2006) - Ředitelka základní školy v Mukařově dr. Novotná již několik let informuje zastupitelstvo obce, jako zřizovatele této vzdělávací instituce, o nutnosti zvýšení kapacity základní školy, která neumožňuje již dále uspokojovat žádosti o umístění dětí, stěhujících se se svými rodiči do rodinných domů v nové zástavbě. A to nejen z Mukařova, ale i okolních vesnic, kde je rozmach výstavby podobný. Teprve letos na jaře ... pokračování zde

B

Rekapitulace 2002 - 2006

Rudolf Semanský   (28.09.2006) - Protože se v těchto dnech blíží konec volebního období 2002 - 2006, chtěl bych v tomto příspěvku uplynulé čtyři roky zrekapitulovat a krátce připomenout, co vše se za tu dobu "na obci" událo. Po komunálních volbách v roce 2002 se do zastupitelstva obce Mukařov dostalo 7 kandidátů ze Žernovky ... pokračování zde

B

Výstavba rodinných domů na pozemcích
v katastru obce Srbín

VystavbaZdeněk Hroch   (28.09.2006) - Stavební ruch, který vládne na pozemcích v okolí Srbína posledních deset let, nelze přehlédnout. Za tuto dobu bylo postaveno a rozestavěno cca 130 domů a na výstavbu dalších desítek domů jsou již delší dobu vydána územní rozhodnutí. Dalo by se očekávat, že takováto rozsáhlá akce bude prospěšná i původní obci pomůže zlepšit její technické vybavení (komunikace,kanalizace,vodovod) ... pokračování zde

B

Územní plán - 3

Marcela Eichnerová   (28.09.2006) - Navazuji tímto na článek z 3. čísla, kde jste byli informováni o pokračujícím úsilí schvalování Konceptu Územního plánu obce. Koncept byl podán na začátku prosince 2005 na odbor Životního prostředí (ŽP) v Říčanech, který se k němu velmi kriticky a obšírně vyjádřil na počátku roku 2006 ... pokračování zde

B

Za 3 rohy a 75 let Sboru dobrovolných hasičů v Mukařově

HasičiMichal Pokorný   (28.09.2006) - Mukařov 9.9.2006 - celkem 15 hasičských zásahových jednotek se zúčastnilo praktického výcviku. Akci pořádal jako každoročně Hasičský záchranný sbor ČR ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů Praha-východ a Sborem dobrovolných hasičů v Mukařově. V Mukařově byla v rámci výcviku již tradičně uspořádána soutěž „Za tři rohy“, která prověřila ... pokračování zde

B

Mukařovské lesy a lidská negramotnost

Jiří Šoupal   (24.09.2006) - Vážení přátelé! Mukařovské lesy znám již mnoho let. Vždy jsem rád do lesa chodil, ať na houby, nebo jen na procházku, pro odpočinek na těle i na duchu V posledních letech Vám ale musím říct, že když do nich vstupuji, tak je mi velmi smutno. Tak například kraj lesa kolem Lesní ulice se podobá ... pokračování zde

B

Střípky aneb stalo se o pouti

Vítek Šoupal   (23.09.2006) - - Letošní mukařovská pouť začala už na počátku srpna a malí a velcí si tak atrakce na charitní louce mohli užívat skoro 14 dní. Obzvláště plno bylo ve čtvrtek před samotnou poutí, kdy obecní úřad dohodl pro místní podvečerní slevu. V průběhu pouti se konala ... pokračování zde

B

Kruhový-oválný objezd - po třetí

Oválný objezdJan Kašpar   (17.09.2006) - V minulém příspěvku sledujícím kauzu mukařovského kruhového objezdu jsme citovali základní informace z nesouhlasného stanoviska manželů Holovských s projektovým řešením oválného objezdu křižovatky Na Budech. Následně se manželé odvolali proti územnímu rozhodnutí prostřednictvím svého právního zástupce
... pokračování zde

B

Výtěžek z historické výstavy věnován malým fotbalistům

Vítek Šoupal / Zdeněk Týce  (29.08.2006) - Za 6.104 Kč ze vstupného byla zakoupena sada míčů pro mukařovské fotbalové elévy ... pokračování a foto zde

B

Záchrana křížku na Budech - pokračování

Vítek Šoupal  (17.08.2006) - Před nedávnem jsem se vracel od Českého Brodu domů a před Žernovkou, respektive na vršku za Štíhlicemi, jsem si všimnul křížku u kterého seděl pod lipami řidič kombajnu ... pokračování zde

B

Starosti starosty

Rudolf Semanský  (05.08.2006) - Tak uběhly další dva měsíce a konečně si nejsem jist, zda je název mého příspěvku pojmenován přesně. Chod úřadu se zklidnil – částečně i příchodem léta a dlouhodobých veder, ale hlavně díky jasně stanoveným úkolům a ... pokračování zde

B

Kruhový-oválný objezd - po druhé

Oválný objezdJan Kašpar   (05.08.2006) - Příspěvek v minulém čísle časopisu jsme začínali známým příslovím Neříkejme hop…, ani dnes jsme ještě nepřeskočili. Máme ale nakročeno, a to je to hlavní. Dne 7.7. proběhlo na stavebním úřadě v Říčanech územní řízení, za účasti prakticky všech dotčených stran, tj. jak institucí tak soukromých osob, které mohly vznést připomínky k navrhovanému řešení oválného objezdu na křižovatce na Budech. Z tohoto jednání bylo
... pokračování zde

B

75 let hasičů v Mukařově

SDHMichal Pokorný  (05.08.2006) - Zmínka o poslání, tradici a založení Sboru dobrovolných hasičů v Mukařově je uvedena na internetových stránkách Mukařovsko (www.mukarov.cz) spolu s fotografiemi zakládajících členů. Mnoho se však za uplynulých 75 let změnilo. V kronikách je obec Mukařov vystižena jako "...Mukařov, vesnička malá, v klínu Černých lesů kolem gotického kostelíku a prastarého hřbitova je stulená ..." ... pokračování zde

B

Zhodnocení 30. ročníku Mukařovské keckySokol

Zdeněk Týce  (05.08.2006) - Dne 27.května 2006 se konal jubilejní 30. ročník tradičního dálkového pochodu "Mukařovská kecka" na trasách 7, 15, 25 km po turistických trasách v okolí obce Mukařov. Letošního jubilejního ročníku se i přes nepříznivé počasí zúčastnilo celkem 260 pochodujících. Na trase 7 km pochodovalo ... pokračování zde

B

Beseda o životě v Číně

Jan Kašpar  (28.07.2006) - Autentické vyprávění s vlastními zážitky a zkušenostmi je většinou zajímavější než pasivní sledování natočené reportáže. To se potvrdilo i při červnové návštěvě autora tohoto příspěvku, který barvitě vyprávěl o svých osobních prožitcích z dlouhodobého pobytu v Číně obyvatelům penzionu Charita v Mukařově ... pokračování zde

B

Opravy komunikací v obci

Rudolf Semanský  (08.07.2006) - Jak asi většina z Vás zaznamenala, v minulých dnech probíhaly v našich obcích opravy asfaltových komunikací. A protože se práce pomalu blíží k závěru, je na místě informovat o několika faktech ... pokračování zde

B

Vodovodni kohoutekŽernovská voda III. - odpověď na dopis

Martin Holický  (06.07.2006) - Říká se, že na anonymy se nemá odpovídat. Jelikož se ale dopis anonyma s podpisem „Mukařovák“, dříve „Žernovák“, týká reakcí na mé dva články v Mukařov-sku ohledně Vody v Žernovce, rád bych uvedl na pravou míru jistá špatná tvrzení. ... pokračování zde

B

Mukařovský fotbal v létě 2006 - Doplněno 2.7. o žáky

Vítek Šoupal   (22.06.2006) - Tak a máme za sebou další fotbalovou sezónu a nejen tu. "Naši" hoši na mistrovství světa nedokázali porazit Itálii ani Ghanu a jedou domů s nepořízenou. Jak se dařilo těm "našim" mukařovským hochům ... pokračování zde

B

Úklid Dubové ulice

Vítek Šoupal   (13.06.2006) - Víkendová procházka Mukařovem nás příjemně překvapila. Nejen krásným počasím a dobrým pivem U kostela. Hlavní překvapení na nás čekalo v Dubová ulici, kde v průběju minulého týdne zaměstnanci provedli odstranění náletových stromů. ... pokračování zde

B

Starosti starosty

Rudolf Semanský   (27.05.2006) - Pro toto číslo dvouměsíčníku Mukařov-sko jsem byl požádán o krátký příspěvek, ve kterém bych zmínil některé problémy, se kterými se na úřadě potýkáme a které je nutno v současnosti řešit. Věcí, které postupně vyplouvají na povrch je mnoho, proto bych vybral jen ty nedůležitější. ... pokračování zde

B

Žernovská voda II.

Martin Holický   (27.05.2006) - Jak již bylo napsáno v minulém čísle Mukařov-ska, Žernovka má pouze dva vodovody na užitkovou vodu - nepočítejme rozvod vody ze zatopeného lomu na zalévání. Řeč je zde o vodovodech končících v našich kuchyních a koupelnách. O pitné vodě zde nemůže být řeč, a to hlavně z důvodu ... pokračování zde

B

Územní plán - pokračování ... a také stálé čekání!

Marcela Eichnerová   (20.05.2006) - V letošním prvním čísle "Zpravodaje" jste se mohli seznámit s obecnými informacemi o účelu zadání a zpracování Územního plánu (ÚP). Dozvěděli jste se také o jeho "historických" začátcích, které v Mukařově sahají až do roku 1994. Nyní proto trochu konkrétněji o tom, kam se ÚP doslal v poslední době ... pokračování zde

B

Oválný objezd - kliknutím zvětšíšKruhový objezd na Budech

Rudolf Semanský, Vítek Šoupal   (17.05.2006)
- Již delší dobu řeší obec neutěšenou situaci křižovatky na Budech. Během posledních měsíců proběhlo několik intenzivních jednáních s krajským úřadem a projektovou kanceláří APIS. Zdá se, že je konečně vše na dobré cestě. ... pokračování zde

B

Depo Hostivař - konečná se stěhuje

Vítek Šoupal   (08.05.2006) - Od neděle 28. května 2006 tedy dochází ke změně konečné autobusových zastávek příměstských spojů. Prohlédněte si schéma autobusového nádraží v Depu Hostivař. Upravené jízdní řády zatím ještě nejsou k dispozici, ale pravděpodobně se co nejdříve objeví na stránkách ROPIDu.
... pokračování zde

B

ÚklidJarní úklid

Rudolf Semanský   (26.04.2006) - Tak už je to za námi – první jarní úklid po zimě, který byl v našich obcích spojen s přistavením velkoobjemových kontejnerů se až na drobné kosmetické vady setkal s úspěchem.Těmi kosmetickými vadami bych nazval ... pokračování zde

B

Křížek 2006Záchrana křížku na Budech

Zdenek Hroch   (10.04.2006) - Drobné sakrální stavby, do kterých patří kříže, boží MUKA, kaple a zvonice, stojí po staletí v našich obcích i v krajině. Byly stavěny na památku šťastných i nešťastných událostí, jako projev díků za odvrácení neštěstí, epidemií, uzdravení, k usmíření sporu o majetkovou držbu, k vymezení hranic pozemků, jako pokuta za spáchaný přečin. ... pokračování zde

B

Jak třídit odpad II.

Jana Šoupalová   (03.04.2006) - Toto téma není v naší obci ničím novým. Možná vás spíše zaskočí, že děláme reklamu třídění odpadu, když kontejnery na tříděný odpad v Mukařově neustále přetékají a každému je jasné, že mukařovští odpad třídí! Třídíme, třídíme, ale jak?! ... pokračování zde

B

VelikonoceVelikonoční svátky a pověry

Martin Záhorský   (31.03.2006) - Velikonoce, které patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům, jsou spojeny s památkou umučení Krista. Tyto jarní svátky mají bohatou tradici a slavily se už v době předkřesťanské. Navazovaly na židovský svátek Pesach, připomínající vysvobození Židů z Egyptského zajetí. ... pokračování zde

B

Starosta Mukařova odpovídá

Pár otázek pro Rudolfa Semanského  (31.03.2006) - S ohledem na to, že odvolání starosty obce 7 měsíců před řádnými volbami není nikde běžná záležitost, zeptala jsem se za Vás (čtenáře Mukařov-ska) nového starosty Rudolfa Semanského na pár otázek, které by Vám ho lépe přiblížili: S jakým předsevzetím se ujímáte ... pokračování zde

B

Každý konec je začátkem... a výzvou!

Jana Šoupalová  (31.03.2006) - Zastupitelstvo obce má dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., paragrafu 103 odstavce (2) pravomoc odvolat starostu bez uvedení důvodu. Zastupitelstvo Mukařova ve složení (abecedně J.Čánský, M.Holický, M.Holovská, O.Charvát, J.Kapustová, J.Kovařík, J. Lancingerová, P. Pataki, R.Semanský, J.Šmídová) dne 16.3.2006 využilo tohoto svého práva a zařadilo na jednání jako mimořádný bod hlasování o odvolání starostky. Omluven z jednání byl J.Uzel. ... pokračování zde

B

Vodovodni kohoutekŽernovka na suchu, tak už to prasklo!

Martin Holický  (30.03.2006) - Znáte ten vtip, jak se vyrábí sušené mléko? To se krávám nedá 14 dní napít a pak se jim vypráší vemeno… Na Žernovce už známe recept na sušenou vodu. Z některých vodovodních kohoutků se nám jen práší. ... pokračování zde

B

TJ Sokol Mukařov

(30.03.2006) - Mukařovská kecka – 30. ročník (27. května); Hokej TJ Sokol Mukařov; Aerobik v sokolovně ... pokračování zde

B

Jak třídit odpad

www.jaktridit.cz  (29.03.2006) - Víte, co patří do kontejneru na plasty, papír a sklo? vyzkoušejte si své znalosti na animované hře ... pokračování zde

B

Nejen srbínské chodní(č)ky

Přemysl Zima  (20.03.2006) - Možná si myslíte, že chodníky a naše obec nejdou příliš dohromady, protože chodníky jsou něco, čeho u nás rozhodně není nazbyt. Co není, může být. Jak je vidět z Vašich reakcí na webu, je to jedna z věcí, která trápí skoro všechny. Připravil jsem tedy přehled stavu ... pokračování zde

B

ZastávkaV obecním (ne)zájmu

Vítek Šoupal  (12.03.2006) - Informace, které přijdou na obecní úřad se k občanům a často i zastupitelům vůbec nedostávají. Posledním důkazem je nezájem o uspořádání ankety o změně konečných zastávek autobusů. Výsledky sebrané na webu zřejmě nebyly vůbec ROPIDu odeslány ... pokračování zde

B

Návrh na svolání zastupitelstva, otevřený email starostce obce

Rudolf Semanský  (01.03.2006) - Zdá se, že interní dohoda o konání zasedání zastupitelstva obce Mukařov každou středu v měsíci vzala definitivně za své, neboť ani dnes 1.3.2006, ani v měsících leden a únor 2006 se v těchto termínech nekonala, v únoru dokonce vůbec ... pokračování zde

B

Zimní údržba silnic na druhý pokus

Rudolf Semanský  (11.02.2006) - Asi žádný občan Mukařova, Srbína a Žernovky si nemohl nevšimnout stavu, v jakém byly obecní komunikace v druhé polovině prosince a v lednu letošního roku. I když na tomto stavu měla velký podíl nepřízeň počasí ... pokračování zde

B

Ilustrační fotoSchválení rozpočtu obce na rok 2006

Rudolf Semanský  (01.02.2006) - Před několika dny, na řádném jednání zastupitelstva obce Mukařov byl schválen rozpočet pro rok 2006. Příprava podkladů i samotného rozpočtu pro tento rok probíhala na rozdíl od minulých let trochu odlišně – zejména proto, že do finančního výboru byli na podzim r. 2005 zastupitelstvem jmenováni dva mukařovští občané, ing. Kašpar a ing. Šoupal, kteří se ve svém volném čase ... pokračování zde

B

Zamrznuto - aneb sypat hrách na upečenou housku

Vítek Šoupal  (29.01.2006) - O víkendu se distribuovalo první číslo bulletinu Mukařov-sko. Roznášelo ho svépomocí 10 dobrovolníků z našich řad, kteří se utkali nejen se psy štěkajícími u poštovních schránek, ale hlavně s totálně zamrzlými ulicemi ... pokračování zde

B

Územní plán, aneb budou nám stačit silnice?

Marcela Eichnerová - Oblast Mukařovska byla a neustále je velice atraktivní pro svojí polohu nejen blízko Prahy, ale hlavně proto, že je obklopena ... pokračování zde

B

Obecní webové stránky soutěží o Zlatý erb

Vítek Šoupal - Podobně jako před 2 roky jsou i letos webové stránky obce Mukařov (www.mukarov.cz) přihlášeny ... pokračování zde

B

Mukařovský fotbal v zimě 2006

Vítek Šoupal - Pořadí mukařovských fotbalových družstev po podzimní polovině soutěží
... pokračování zde

 

B

Články a příspěvky: 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-11 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz