Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Program - více o sdružení

Program: 2006 | 2010

B

Výsledky komunálních voleb 2010 - Mukařov, Srbín, ŽernovkaPoděkování za podporu při volbách
komentář k výsledkům voleb v Mukařově, Srbíně a Žernovce

Vítek Šoupal  (17.10.2010) - Za Mukařov-sko velký dík všem, kteří nám dali podporu, díky čemuž jsme získali takřka 70% hlasů a 9 ze 13. mandátů. Nejvíce hlasů získal Přemek Zima, který se jako jediný dostal přes 700 hlasů.... pokračování zde

B

Územní plánNejen obec může čerpat dotace

Vítek Šoupal a Patrik Třeštík  (08.10.2010) - Mukařov-sko, občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku, je od roku 2008 jedním z prvních a zároveň aktivních členů Místní akční skupiny Říčansko. Členstvím v MASce jasně dává signál, že sdružení jde nejen o zdravý rozvoj obcí Mukařova, Srbína a Žernovky, ale také o součinnost a spolupráci s obcemi okolními a rozvoj celého Říčanska. ... pokračování zde

B

Územní plánÚzemní plán - STOP nekoncepční výstavbě

Marcela Eichnerová  (24.09.2010) - Od středy 15. září 2010 mají naše tři obce Mukařov, Srbín a Žernovka opět vydaný územní plán (ÚP). Završil se tím strastiplný 16 let trvající proces tvorby tohoto dokumentu, který se podařil dokončit teprve zastupitelstvu obce vedenému OS Mukařov-sko. Etapou absence územního plánu a chaotického rozvoje našich obcí jsme si prošli na přelomu tisíciletí a s následky toho se budou potýkat ještě další zastupitelstva. V říjnu se uskuteční obecní volby, a proto je vhodné se ptát, jak jednotlivá volební uskupení hodlají k územnímu plánu přistupovat ... pokračování zde

B

Akce Mukařov-ska a dalších místních sdruženíNejen s podporou starosty, spolků
a sdružení, ale i za jejich účasti
Akce Mukařov-ska a dalších místních sdružení

Vítek Šoupal a Rudolf Semanský  (15.09.2010) - Jsme rádi, že se nám podařilo úspěšně rozvinout spolupráci a vztahy mezi sdruženími a organizacemi v našich obcích. Díky tomu společně s nimi organizujeme hojně navštěvované a obyvateli vítané akce pro děti i dospělé. Jako základní projev podpory jsme hned zpočátku nastavili pravidla, dle kterých úřad pravidelně finančně přispívá na všechny kulturní a společenské akce, které se v obci konají. Mimoto se na mnoha akcích aktivně podílíme a některé sami organizujeme ... pokračování zde

B

Strom života Mukařov 2008Školy, školky, školičky a mateřská centra Mukařovska

Přemysl Zima  (08.09.2010) - Během posledních 4 let jsme zajistili rozšíření školy o 4 třídy přístavbou nové budovy, dokončujeme navýšení kapacity školky o 50% a zrekonstruovali jsme prostory v kterých vznikla alternativní školička s kapacitou dalších 20 míst a mateřské centrum. Kromě toho jsme investovali nemalé částky do obnovy a rozvoj školy i školky v čemž hodláme i nadále pokračovat ... pokračování zde

B

Rozvoj obce je během na dlouhou trať
volební program Mukařov-ska

VolbyMukařov-sko  (28.07.2010) - V říjnu letošního roku proběhnou volby do obecního zastupitelstva našich tří obcí – Mukařova, Srbína a Žernovky. Tak jako před čtyřmi roky se o Vaši přízeň i letos uchází kandidáti z místních sdružení. Není to politický cíl, dobýt místní metu, ale zájem každého z nich přispět k rozvoji svého domova. Kandidátka Mukařov-ska – občanského sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku je doplněná o členy Sdružení dobrovolných hasičů z Mukařova i Žernovky, TJ Sokola Mukařov, Mateřského centra Mukařov-sko a občanského sdružení Pro Srbín, tedy lidmi, které znáte a během roku se s nimi často při místních akcích setkáváte ... pokračování zde

B

Kandidátka pro komunální volby

Mukařov-sko  (28.07.2010) - Po čtyřech letech před Vás předstupuje třináct Vašich spoluobčanů opět pod hlavičkou sdružení nezávislých kandidátů – Mukařov-sko. Kandidátku, kterou Vám představujeme, sestavilo Mukařov-sko občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku spolu se Sdruženími dobrovolných hasičů Mukařova i Žernovky, TJ Sokolem Mukařov, Mateřským centrem Mukařov-sko a občanským sdružením Pro Srbín. Naším cílem je pokračovat i po říjnových volbách v započatém úsilí o zvelebování našich obcí a navázat na předchozí čtyři roky usilovné práce. Seznamte se s profily jednotlivých kandidátů a tím, čemu se chtějí v případě zvolení v rámci zastupitelstva věnovat ... pokračování zde
 

B

Starosti starosty - rekapitulace

Rudolf Semanský  (03.06.2010) - Než jsem začal psát tento příspěvek, prošel jsem si téměř všechna vydání Mukařov-ska (samotného mne překvapilo, že jich je již 26) a to z několika důvodů. Za prvé se chci vyhnout tomu, abych se opakoval a za druhé, abych si trochu zrekapituloval, co vše se za ty čtyři roky událo. Co jsme měli v plánu, s čím jsme před čtyřmi lety šli do komunálních voleb a co z našich plánů a projektů se v obci podařilo realizovat ... pokračování zde

B

Mukařov-sko na Říčansko.info
Mukařov není bohatý, pole na prodej nemáme

www.ricansko.info  (16.02.2010) - Rozhovor s Vítkem Šoupalem - mukařovským zastupitelem a předsedou Mukařov-ska, občanského sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku pro regionální server Říčansko.info. V Mukařově letos chtějí rozšířit mateřskou školku, vybudovat chodníky a stezku k Žernovce. Snažíme se, aby byl život v obci veselý, říká zastupitel Vít Šoupal. Ohlédnutí za minulým rokem a jeho největšími úspěchy a pohled na současnost v Mukařově nám v rozhovoru přináší člen Obecního zastupitelstva Mukařova Vít Šoupal. ... pokračování zde

B

MAS Říčansko představuje partnera Mukařov-sko

www.zaprazi.eu  (15.11.2009) - Když na konci roku 2005 vzniklo občanské sdružení Mukařov-sko, byla to skupina nadšených dobrovolníků, kteří chtěli pomoci rozvoji obcí sdružených pod obecním úřadem v Mukařově – tedy i Srbínu a Žernovce spolu s místními částmi Buda a Louňovičky. Dnes je to nezanedbatelná hybná síla, která se zúčastňuje grantových řízení, aby pomohla regionu, bývalí dobrovolníci jsou v zastupitelstvu obce ... pokračování zde

B

Mukařov-sko na Říčansko.info
V Mukařově jsme provedli důležité změny

www.ricansko.info  (11.03.2009) - Rozhovor s Přemkem Zimou - mukařovským zastupitelem a členem Mukařov-ska, občanského sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku pro regionální server Říčansko.info. Jaké novinky se chystají v Mukařově? Rozšíří se školka a škola? I o tom jsme mluvili s Přemyslem Zimou, jedním z nejmladších zastupitelů obce. Do mukařovského obecního zastupitelstva byla v posledních komunálních volbách zvolena polovina zastupitelů, kteří nedosáhli ještě 35 let. ... pokračování zde

B

Mukařov-sko na Říčansko.info
Také v Mukařově řešíme, kam s dětmi ve škole

www.ricansko.info  (20.02.2008) - Rozhovor s Rudolfem Semanským - mukařovským starostou a členem Mukařov-ska, občanského sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku pro regionální server Říčansko.info. Nejen v Říčanech, ale i v Mukařově řeší málo míst ve školce a škole. Letos se také opraví chodníky, postaví hřiště a zasadí lípy, píše starosta Rudolf Semanský ... pokračování zde

B

 

 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz