Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Program - více o sdružení

Program: 2006 | 2010

B

Poděkování po komunálních volbách

(18.11.2006) - Poděkování kandidátů Mukařov-ska za udělenou důvěru v komunálních volbách 2006 do obecního zastupitelstva ... pokračování zde

B

Komunální volby 2006 - kandidátka Mukařov-ska

(28.09.2006) - Už za 3 týdny v pátek 20. a sobotu 21. října budete moci ve volbách rozhodnout o dalším směřování našich 3 obcí – Mukařova, Srbína Žernovky
... pokračování zde

B

Kandidátka v brazilských dresech

VlajkaVítek Šoupal (23.08.2006) - Jak by vypadal kandidátka Mukařov-ska pro Mukařov Srbín a Žernovku v brazilských dresech se můžete přesvědčit ... pokračování zde

B

Kandidátka pro komunální volby 2006

Volby(05.08.2006) - Abychom mohli nadále pracovat na zlepšování prostředí a životní úrovně v našich obcích, rozhodli jsme se sestavit pro podzimní volby kandidátku. Protože ve svém úsilí o zvelebení obce nejsme jako členové občanského sdružení Mukařov-sko osamoceni, sestavili jsme kandidátku společně se Sdruženími dobrovolných hasičů Mukařova a Žernovky, v osobě Jaroslavy Kapustové je zastoupen i mukařovský Sokol.
... pokračování zde

B

Naše motto "Mukařov vesnicí roku 2010"

(05.08.2006) - V říjnu tohoto roku proběhnou volby do obecních zastupitelstev. Sdružení Mukařov-sko má jasnou vizi budoucnosti našich obcí Mukařova, Srbína a Žernovky. Za výchozí krok považujeme jasné stanovení střednědobých a dlouhodobých cílů rozvoje obce. Návazně musí být připraveny základní definice jednotlivých projektů, aby další studie umožnily využít pro realizaci projektů prostředky národních i evropských rozvojových fondů
... pokračování zde

B

Program sdružení

(leden 2006) - Občanské sdružení Mukařov-sko vzniklo na konci roku 2005. Sdružení si dalo za cíl pomoci koncepčnímu rozvoji obcí sdružených pod obecním úřadem v Mukařově, tj. Mukařov, Srbín a Žernovka spolu s místními částmi Buda a Louňovičky. "Chceme, aby se naše obce"
... pokračování zde

B

 

 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz