Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Program sdružení ..^

Nejen s podporou starosty, spolků
a sdružení, ale i za jejich účasti
 
Akce Mukařov-ska a dalších místních sdružení

15. září 2010, Vítek Šoupal a Rudolf Semanský

Jsme rádi, že se nám podařilo úspěšně rozvinout spolupráci a vztahy mezi sdruženími a organizacemi v našich obcích. Díky tomu společně s nimi organizujeme hojně navštěvované a obyvateli vítané akce pro děti i dospělé.

DrakiádaDrakiádaLampióňák

Jako základní projev podpory jsme hned zpočátku nastavili pravidla, dle kterých úřad pravidelně finančně přispívá na všechny kulturní a společenské akce, které se v obci konají. Mimoto se na mnoha akcích aktivně podílíme a některé sami organizujeme.

Členy kandidátky Mukařov-ska můžete potkat během roku jako organizátory řady akcí jako Jarmarky, Vítání jara, Masopust, Pálení čarodějnic, Dětský den, Po-po-les, Mukařovská pouť, Koloběžkiáda, Drakiáda, Lampiónový průvod, Dýňování, nebo Mikuláš v Mateřském centru. Spolupráce na rozvoji obce s hasiči, sokoly a dalšími spolky je společným jmenovatelem všech těchto akcí.

Pálení čarodějnic na ŽernovceTěchto akcí každý rok přibývá s tím, jak rostou naše zkušenosti a Váš zájem o účast na nich – vždyť koho by například při prvním ročníku lampiónového průvodu napadlo, že na druhé a třetím ročníku bude účast více než 200 dětí a stejně tak i dospělých?

Těší nás Váš zájem o tyto akce a máme chuť v nich pokračovat – už proto, že jak se zdá, na akce pořádané nebo spolupořádané sdružením Mukařov-sko, o.s. Pro Srbín, SDH Mukařov, SDH Žernovka či TJ Sokol Mukařov přicházíte s důvěrou a plni očekávání. Společná kandidátka Mukařov-ska byla sestavena s podporou výše uvedených spolků a sdružení tak, aby obsahovala aktivní jednotlivce, kteří mají chuť a chtějí věnovat čas rozvoji Mukařova, Srbína a Žernovky.

Obnova obce ... myslíme na budoucnost

Naše obec je mj. zřizovatelem hasičské zásahové jednotky (JPO3), což s sebou nese i jisté povinnosti a úkoly. Jedním z nich je zajištění akceschopnosti zásahové jednotky a krytí nákladů na provoz a údržbu požární techniky a výzbroje. V letošním roce pořídila obec díky přispění dotace nové zásahové hasičské vozidlo Tatra 815.

Nové mukařovské zásahové vozidlo TatraOpravený obecní úřadFotbalisti TJ Sokol Mukařov

Neméně velkou důležitost, zejména s ohlédnutím na komfort obyvatelstva, má samozřejmě i občanská vybavenost a služby v obci. I v tomto směru se nám podařilo dosáhnout úspěchů, ať již se jedná o opravu obecního úřadu a opětovné zprovoznění ordinace zubního lékaře, zajištění stálých ordinačních hodin praktického a dětského lékaře, prodloužení nájemní smlouvy s Českou poštou, zřízení bankomatu v prostoru prodejny Na Budech, rozšiřování veřejného osvětlení a obnovení funkčnosti veřejného rozhlasu.

Nové židle a opravené jeviště v sokolovněKromě úzké spolupráce s hasičským sborem a zajištěním jeho vybavení obec spolupracuje také s TJ Sokol Mukařov. Každoročně obec podporuje žákovská a dorostenecké družstvo. V roce 2009 obec podpořila opravu sálu sokolovny a vybavení novými židlemi a stoly, které slouží v zimních měsících tradičním mukařovským plesům a bálům - Sportovnímu, Školnímu a Hasičskému.

 

Foto Ing. Vít Šoupal - Mukařov
předseda o.s. Mukařov-sko
předseda finančního a strategického výboru obce Mukařov
kandidát Mukařov-ska do podzimních komunálních voleb 2010

 
 
Foto Rudolf Semanský - Mukařov
starosta obce Mukařov
člen o.s. Mukařov-sko
kandidát Mukařov-ska do podzimních komunálních voleb 2010

 
 

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz