Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Program sdružení ..^

Kandidátka do komunálních voleb 2006

5. srpna 2006, Mukařov-sko

VolbyAbychom mohli nadále pracovat na zlepšování prostředí a životní úrovně v našich obcích, rozhodli jsme se sestavit pro podzimní volby kandidátku. Protože ve svém úsilí o zvelebení obce nejsme jako členové občanského sdružení Mukařov-sko osamoceni, sestavili jsme kandidátku společně se Sdruženími dobrovolných hasičů Mukařova a Žernovky, v osobě Jaroslavy Kapustové je zastoupen i mukařovský Sokol.

Na úvodní stránce tohoto čísla dvouměsíčníku Mukařov-sko jsme Vám v krátkosti představili, jak bychom rádi přispěli ke zkvalitnění života v našich obcích. Na těchto stránkách uvádíme stručné charakteristiky občanů Mukařova, Srbína a Žernovky, kteří se rozhodli v komunálních volbách 2006 kandidovat na společné kandidátce.

Rudolf Semanský
V obci Mukařov žije od narození. V současnosti - vedle funkce starosty - podniká jako grafik a výrobce reklamních poutačů. Svou pozornost chce věnovat zejména zlepšení vzhledu obce, větší bezpečnosti v obcích, vybudování dětských hřišť a odpočinkových koutů, dále prohlubování oboustranně výhodné spolupráce mezi místními organizacemi i mezi obcemi mikroregionu.
Ing. Jan Kašpar
Pracoval mj. jako vedoucí výstavby elektráren v Číně, Arabských Emirátech. Po r.1989 mj. generální ředitel česko-čínského podniku v Kantonu. V roce 2001 odchod do důchodu, přestěhování z Prahy do Mukařova. V současné době zde pracuje jako asistent starosty. Zaměřuje se na dlouhodobý rozvoj obce, kontakty s institucemi poskytující dotace a jejich využití pro obec.
Martin Holický
Je zaměstnán jako supervisor technického sálu Řízení letového provozu. Od dubna 2006 je místostarostou obce a členem školské rady. Je obyvatelem Žernovky. Jeho cílem je pokračovat v započatých projektech (např. spolupráce obce v rámci Ladova kraje, apod.), plně využít všech dostupných možností k zajištění plynulého rozvoje obce s ohledem na vzrůstající počet obyvatel.
Ing. Přemysl Zima
Narodil se v Praze, od nejútlejšího dětství však bydlí v Srbíně. Základní školu vychodil v Mukařově. V roce 2003 absolvoval VŠE v Praze a od r. 2004 je zaměstnán v Thermo Electron CZ a.s. v Tehovci jako účetní a finanční kontrolor. V obecním zastupitelstvu by se chtěl zaměřit zejména na efektivní hospodaření obce a finanční kontrolu.
Ing. Vít Šoupal
Od mala jezdil do Mukařova na chatu a od r. 2003 zde trvale žije. V současnosti pracuje v marketingu společnosti T-Mobile. Vytvořil a spravuje Internetové stránky obce. Od loňska je členem finančního výboru zastupitelsta. Kromě pokračování v rozdělané práci chce dále pomoci při stanovení priorit rozvoje všech tří obcí a zasadit se o jasné přidělování zodpovědností za realizaci úkolů.
Zdeněk Beck
V letech 1991 – 1996 po ukončení Střední průmyslové školy stavební pracoval jako stavební dělník a později jako stavbyvedoucí u Pražské stavební společnosti. V roce 1997 zakládá vlastní stavební společnost. Jeho cílem je kvalitně odvedená práce pro spokojenost široké veřejnosti, kterou by rád poskytoval i v rámci obce (např. prosadit koncepční výstavbu nově vznikajících a úpravy stávajících lokalit).
František Řezníček
Vyučil se automechanikem a dále vystudoval ekonomicky zaměřené nástavbové studiu s maturitou. V roce 1997 se přestěhoval do Mukařova, kde také absolvoval náhradní civilní vojenskou službu. Nyní pracuje jako elektrikář v Říčanech. Je členem Sboru dobrovolných hasičů, kde zastává funkci strojníka. V obecním zastupitelstvu bych rád působil v oblasti bezpečnosti a rozvoje kulturního života obce.
Jan Uzel
Má středoškolské vzdělání s maturitou v oboru mechanizace zemědělství a lesní hospodářství. Ve stejném oboru nyní podniká na rodinné farmě na Žernovce. Dále se věnuje práci u místní hasičské jednotky jako strojník a řidič Tatry 148. Obec Žernovka je jeho rodnou vesnicí, kde vyrostl a trvale bydlí. To je také důvod, proč kandiduje do obecního zastupitelstva – aby pro vesnici mohl něco udělat.
Alena Semanská
Vystudovala střední zdravotnickou školu. V současné době pracuje v místním Charitním domově. V Mukařově bydlí od roku 1992. Je členkou školské a kulturní komise zastupitelstva a místopředsedou školské rady obce Mukařov. V rámci svého případného působení v zastupitelstu by se ráda nadále věnovala právě těmto oblastem života v obcích Mukařova.
Ing. Jaroslava Stárková
Vystudovala VŠCHT, 10 let pracovala v České obchodní inspekci, od r.1994 pracuje ve VZP ČR. Své zkušenosti by ráda uplatnila při hledání co nejvýhodnějších podmínek pro řešení problémů v obci, a to jak z pohledu získávání finančních zdrojů a jejich účelného a efektivního vynaložení, tak z pohledu organizačního řešení. Je ochotna přispět k práci jakéhokoliv charakteru, pokud bude mít smysl, bude užitečná a prospěšná.
Jiří Rösler
Rád by uplatnil své zkušenosti z lesnické školy a podílel se na činnostech zaměřených na výsadbu nové a údržbu stávající zeleně, popřípadě na vybudování klidových zón pro občany obce. Vzhledem k dlouholetému členství v jednotce dobrovolných hasičů chce usiloval o udržení akceschopnosti této jednotky a o podporu všech sdružení, které svou činností přinášejí zpestření kulturního života v obci.
Mgr. Milan Beneš
Narodil se v Rakovníku. V Srbíně bydlí od roku 2002. Vystudoval FTVS UK. Pracoval jako ředitel prodeje V CK Fischer. V současné době pracuje ve společnosti DHL. Rád by se podílel na dalším rozvoji obce se zaměřením na vytvoření příjemného životního prostředí včetně bezpečných silnic a chodníků, zachovaní a rozvoj zeleně, vybudování dětských hřišť a sportovišť a dalších aktivit podporujících společenský život v obci.
Jaroslava Kapustová
Do obce Mukařov se přistěhovala po sňatku v roce 1967, od roku 1973 zde pracovala na přepážce České pošty až do roku 2002. V zastupitelstvu obce Mukařov a různých komisích obce pracuje s přestávkami od osmdesátých let až do současnosti. Mimoto je dlouholetou členkou Sboru dobrovolných hasičů Mukařov a Tělovýchovné jednoty Sokol Mukařov.
B
Zmocněnec kandidátky:
Ing. Vladimír Kovářík
Vystudoval VŠE, působil 12 let na manažerské pozici v reklamních agenturách, nyní je nezávislý poradce v oboru rodinných financí. Chce, aby Mukařov-sko vypadalo jako průměrná příměstská obec v Evropě s kvalitními cestami, dětským hřištěm a čistými rybníky na koupání.Svojí prací chce podpořit současné vedení obce, neboť už intenzivně začalo dělat to co sám považuje za důležité.

 
Slíbená informační kampaň v průběhu srpna a září vám přinese více informací nejen o činnosti sdružení, ale i o kandidátech.
 

Jana Šoupalová, Mukařov
členka občanského sdružení Mukařov-sko
 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články/odkazy:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz