Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Program sdružení ..^

Mukařov-sko na Říčansko.info
Mukařov není bohatý, pole na prodej nemáme

16.02.2010 - www.ricansko.info


Rozhovor s Vítkem Šoupalem - mukařovským zastupitelem a předsedou Mukařov-ska, občanského sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku pro regionální server Říčansko.info.

B

V Mukařově letos chtějí rozšířit mateřskou školku, vybudovat chodníky a stezku k Žernovce. Snažíme se, aby byl život v obci veselý, říká zastupitel Vít Šoupal.

Ohlédnutí za minulým rokem a jeho největšími úspěchy a pohled na současnost v Mukařově nám v rozhovoru přináší člen Obecního zastupitelstva Mukařova Vít Šoupal.
 
 

Předem vám chci poděkovat za čas, který jste si pro nás vymezil. Myslíte, že lze loňský rok pro obec Mukařov zhodnotit jedním slovem?

Děkuji za výzvu k rozhovoru. Na Říčansko.info občas zavítám a jsem rád, že v našem regionu máme zpravodajský server, který se dění v našem okolí věnuje.

Minulý rok z pohledu mukařovského zastupitelstva bych zhodnotil ne jedním, ale asi třemi slovy: Intenzivní – co do objemu projektů, které jsme realizovali, Nastartovaný – s ohledem na to, že se nám konečně začalo dařit získávat dotace na financování našich aktivit a projektů, Veselý – co do počtu kulturních a společenských akcí, které se také díky podpoře obce uskutečnily.

Asi nejdiskutovanější změnou v obci bylo dlouho řešené rozšíření základní školy.

Problém mukařovské školy jsme začali řešit hned po volbách v roce 2006. Prvním zásadním problémem byla vysloužilá koksová kotelna, kterou jsem v roce 2007 nahradili moderní plynovou za 3,5 milionu korun. Kotelnu jsme propojili i do vedlejší školky, jejíž kotelna byla také v dezolátním stavu. Vámi zmiňovaná nedostatečná kapacita školy byl problém následný, o to více palčivý.

Mukařov i okolní obce povolovaly v minulosti novou výstavbu jako na běžícím páse. Stavební boom však nebyl kompenzován rozvojem infrastruktury a občanské vybavenosti a příspěvky developerů na ně. Je s podivem, že nikoho nenapadlo, že se sem přistěhují nejen dospělí, ale i děti a že budou chtít také chodit do škol, či školek. Projdete-li si developerské projekty, pak v reklamních brožurkách najdete – škola, školka v místě – jako velkou výhodu. To, že je jejich kapacita nedostatečná, už nikdo pro jistotu nenapíše.

S jakými ohlasy, problémy, pozitivy či negativy jste se během výstavby i po ní setkali?

Diskuse o tom, jak řešit chybějící místa ve škole jsme vedli více než dva roky. Jedním z navrhovaných řešení byl například návrh na střídavé vyučování (dopoledne/odpoledne), dalším obnova některé z malotřídek v okolních vesnicích, které ale staré budovy škol v mezičase buď předělaly na obecní úřady nebo prodaly. Obec také nechala zpracovat projekt na celkové rozšíření školy včetně školní jídelny a malé auly s odhadem nákladů na cca 120 mil. korun.

Nakonec jsme na rozdíl od Říčan sáhli po variantě kontejnerové přístavby. I když nás od ní někteří zrazovali. I přes některé počáteční negativní reakce se brzy ukázalo, že se dětem v přístavbě líbí a paradoxně se nyní některé maminky začínají ptát, jestli by jejich děti nemohly v přístavbě zůstat i v druhé třídě, namísto přesunu do staré budovy školy.

Co jiné projekty a změny, které se v obci odehrály?

Například jsme vloni dotáhli dětské hřiště v podobě multifunkčního areálu pro děti a dospělé na Žernovce. O jeho vybudování se postarali žernovští občané sami pod patronací místních hasičů. Obec přispěla financemi a dodatečně získanou dotací od České pošty. Podobný způsob projektů se nám rozhodně osvědčil. V případě hřišť si rodičové více hledí svých i jiných ratolestí, jestli prolézačky zrovna nedemolují nebo nedělají nepořádek někde okolo.

Dalšími projekty, které se vloni a předloni realizovali bylo 7 rychlostních radarů, které přispěly ke snížení rychlosti aut na hlavních komunikacích, přechod se semaforem u autobusových zastávek v Mukařově nebo osazení 3 zastávek přístřešky.

Povedla se nám opravit budova obecního úřadu, která už byla obci pro ostudu, obnovili jsme v obcích rozhlas, který je nově šířen bezdrátově. Také jsme za více jak 1,5 milionu rozšířili kapacitu čističky odpadních vod v Mukařově, bez čehož by bývalo nebylo možné připojovat další zájemce. Byl rozšířen počet stání pro tříděný odpad…

V obecním zastupitelstvu zastupujete roli předsedy výboru pro komunikaci s občany a informatiku. Co přesně to obnáší? Jakým způsobem obec s občany tedy komunikuje? Jste s tímto spokojeni?

Název výboru zní celkem honosně, ale ve skutečnosti jde o to, aby spoluobčané měli dost informací o tom, co obec a zastupitelstvo dělají. Předsednickou funkci ve výboru jsem si vysloužil zřejmě díky tomu, že se už sedmým rokem ve volných chvílích starám o webové stránky obce a také čtvrtým rokem vedu dvouměsíčník Mukařov-sko, který je bezplatně roznášen dobrovolníky (z části také zastupiteli) do schránek v Mukařově, Srbíně a Žernovce.

Dalším vaším jakýmsi podoborem je výbor finanční. Myslíte si, že je obec z hlediska financí na odlišné úrovni než obce srovnatelné?

Co se týče financování – o peníze jde vždy až v první řadě. Mukařov není nijak bohatou obcí. Zatímco některé obce prodají kus pole na parcely a hned mají milion dva či deset do rozpočtu, u nás žádná pole na prodej nemáme. Jak říkala už moje babička: "Mukařov-Buda, vesnice chudá."

Dlouhodobě se nám daří nezvyšovat provozní výdaje na úkor investičních. Letošní výdaje předpokládáme ve výši 22 mil. korun, z nichž polovina je určena na projekty a v žádostech na dotace máme ve hře dalších cca 10 milionů korun. Pro porovnání Říčany mají letos rozpočet 475 milionů.

Jak vidíte nadcházející rok. Chystají se v obci nějaké velké změny?

Letos bychom rádi rozšířili kapacitu mateřské školky. To je projekt, o jehož spolufinancování již žádáme přes 2 roky. Snad se nám letos poštěstí. Vyrůst by mělo několik dalších chodníků v nejnebezpečnějších místech podél silnic. Realizovat by se měl také projekt stezky mezi Mukařovem a Žernovkou, o kterém se mluví více jak 7 let.

Projekt, který na naše obce ještě čeká, je odkanalizování Srbína a Žernovky spolu s vybudováním vodovodu a v letošním roce budeme žádat o dotaci na tento projekt. Velmi důležité bude, v jaké míře bychom dotaci obdrželi a jak by obec byla schopna dát dohromady zbylé prostředky. Rozhodně se nejedná o triviální záležitost, také proto se přípravy táhnou již přes 3 roky.

Co projekty a dotace z fondů EU?

Jak už jsem zmiňoval, pro obce a města je v současné době životní nutností naučit se získávat peníze z dotací. Sám si občas kladu otázku, co se stane, až penězovody z Bruselu vyschnou, ale to je asi na jinou – možná i trochu filosofickou debatu.

V posledním čísle časopisu Mukařov-sko se zmiňujete o tom, že mnozí lidé předpovídali nejen časopisu ale i celému zastupitelstvu brzký konec. Setkáváte se ještě stále s těmito nepřejícími občany? V čem vidí problém?

"Není člověk ten, který by se zavděčil všem," jak říká klasik. Samozřejmě, že jsou lidé, kteří mají na vedení obce jiný názor. Vážím si těch, kteří přijdou a řeknou na rovinu, co se jim nelíbí. To je třeba příklad již zmiňovaného rozšíření školy. Kontejnery z venku vypadají dost "hustě", ale každý, kdo si našel čas a zašel se podívat dovnitř, uznal, že je v nich moc pěkně a potvrzují to i děti.

Velmi kvalitně také prezentujete Mukařov na současném fenoménu internetu Facebooku. Zlepšilo to podle Vás obraz o obci? Pomohlo to ke komunikaci třeba s mladšími občany?

Facebook je vlastně dalším informačně/komunikačním kanálem, který obec má k dispozici. Skupina "Mukařov – Srbín – Žernovka" se postupně rozrůstá a je pravda, že v ní převažují hlavně mladí lidé. Facebook máme nejen proto, že je zadarmo :-), ale hlavně na něm jsou lidé, které dění v obci zajímá.

Z hlediska různorodých akcí se jeví Mukařov jako velmi soudržná obec, kde si lidé pomáhají a pravidelně se scházejí. Myslíte si, že je to pouze můj dojem? Jaké kulturní akce můžeme například kromě nadcházejících plesů očekávat?

Oživení kulturního a společenského dění bylo jedou z věcí, o kterou jsme se chtěli již jako členové občanského sdružení Mukařov-sko a následně jako zastupitelé zasadit. Tak jako jiné obce naráží Mukařov na problémy s promícháváním starousedlíků a "náplav". Sám stojím mezi oběma těmito skupinami, protože jsem sem od malička jezdil na chatu a následně před několika lety zde postavil dům.

Kulturní a společenské akce pomáhají lidem se potkávat a poznávat se. Když se dívám do kalendáře akcí v našich třech obcích na letošní rok, věřím, že bude také VESELÝ. Masopust, Dětský karneval, Vynášení Morany... Je tam už teď 56 akcí – to je skoro každý týden jedna.

Děkuji za rozhovor a přeji vám i celé obci mnoho úspěchů ve všech směrech.

Děkuji za otázky a přeji všem čtenářům Říčansko.info, aby si užily ladovské zimy, která nás letos obklopuje.
 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články/odkazy:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz