Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Program sdružení ..^

Mukařov-sko v Zápraží
MAS Říčansko představuje partnera

15.11.2009 - www.zaprazi.eu

Když na konci roku 2005 vzniklo občanské sdružení Mukařov-sko, byla to skupina nadšených dobrovolníků, kteří chtěli pomoci rozvoji obcí sdružených pod obecním úřadem v Mukařově – tedy i Srbínu a Žernovce spolu s místními částmi Buda a Louňovičky. Dnes je to nezanedbatelná hybná síla, která se zúčastňuje grantových řízení, aby pomohla regionu, bývalí dobrovolníci jsou v zastupitelstvu obce.

Například Jan Kašpar, současný MUKAŘOV-SKO místostarosta Mukařova, který kdysi o cílech sdružení řekl: „Chceme, aby se naše obce, jež mohou využívat blízkost hlavního města, stejně tak jako klidného prostředí okolních lesů a čisté přírody, nestaly přelidněnou lokalitou typu satelitního městečka, navíc s nedostatečně vyřešenou infrastrukturou a vybaveností.

Občanské sdružení během čtyř let své existence uskutečnilo nejrůznější projekty, organizuje a podílí se na kulturních akcích v obcích, počínaje organizací Dne Země, soutěže o nejkrásnější zahrádku, spolupořádání dětských dnů, drakiád, lampiónových průvodu a podobně. Sdružení také vydává stejnojmenný dvouměsíčník, který přináší informace o dění v Mukařově, Srbíně a Žernovce.

Výraznou aktivitou sdružení je Mateřské centrum Mukařov-sko, které vzniklo před dvěma roky. O jeho program se starají hlavně maminky. Pravidelnou nabídku aktivit se v letošním školním roce podařilo ještě obohatit, takže se rodiče s dětmi mohou každý týden těšit na hodiny angličtiny, Yamaha hudební školičku, hernu pro nejmenší... Za zmínku stojí, že díky mateřskému centru se podařilo v loňském roce získat dotaci od nadace Jistota Komerční banky na výstavbu dětského hřiště v Mukařově, které v obci s rostoucím počtem dětí citelně chybělo. Na stavbě hřiště se také podíleli místní tatínkové.

I když se ambiciózní vize Mukařov-ska, aby se Mukařov stal vesnicí roku 2010, zřejmě nenaplní, doufáme, že změny, které se v posledních letech v Mukařově, Srbíně a Žernovce dějí, budou vidět. I s omezenými zdroji se obci daří realizovat často velké projekty jako dokončení plynofi kace, rozšiřování chodníků, otevření přístavby základní školy o čtyři třídy (ve spolupráci s okolními obcemi), bezpečný přechod se semaforem pro školní děti, budování dětských hřišť, výměna kotelny v základní a mateřské škole, oprava budovy obecního úřadu, příprava kanalizace a vodovodu pro Srbín a Žernovku...

Obec podporuje i kulturní a sportovní akce ve všech třech obcích. Bez spolupráce s ostatními sdruženími v obci, jako jsou hasiči nebo sokolové, by to ale nešlo. Mukařov-sko i obec aktivně spolupracují také s Místní akční skupinou Říčansko. Jak tvrdí předseda sdružení Vítek Šoupal: „Společnými silami lze spoustu věcí posunout kupředu. Některé rychle, některé pomalu – ale jde to. Chce to výdrž a najít ty správné lidi, kteří budou ochotni opravdu něco dělat pro obec.“.
 

Kontakty na Mukařov-sko:
pic/
Foto: Rudolf Semanský

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články/odkazy:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz