Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Program sdružení ..^

Školy, školky, školičky a mateřská centra Mukařovska

8. září 2010, Přemysl Zima

Strom života Mukařov 2008Během posledních 4 let jsme zajistili rozšíření školy o 4 třídy přístavbou nové budovy, dokončujeme navýšení kapacity školky o 50% a zrekonstruovali jsme prostory v kterých vznikla alternativní školička s kapacitou dalších 20 míst a mateřské centrum. Kromě toho jsme investovali nemalé částky do obnovy a rozvoj školy i školky v čemž hodláme i nadále pokračovat.

V srpnovém čísle Mukařov-ska jsme Vás seznámili s naší kandidátkou pro říjnové obecní volby a představili Vám náš volební program (Rozvoj obce je během na dlouhou trať). V následujícíh týdnech Vám představíme jednotlivá témata prostřednictvím čláků jejich garantů podrobněji. V následujícím článku se můžete seznámit s naším pohledem na oblast vzdělávání jak už nadpis napovídá – školy, školky, školičky a mateřského centra.

Chod školy a školky hradí obec

Na úvod jen stručná rekapitulace v oblasti vzdělávání a činností obce jako zřizovatele. Na území obce máme mateřskou školu a základní školu (vč. družiny a jídelny). Obec, která v minulosti tyto organizace založila se o ně též musí starat. A tak z našeho rozpočtu každoročně plynou do jmenovaných objektů nemalé prostředky. Abychom v tom nebyli odkázáni zcela na vlastní rozpočet stát také na provoz škol přispívá (konkrétně na mzdy zaměstnanců a vybrané provozní náklady). Většinu provozu však musí proinvestovat obec, nebo okolní obce, které mají zde umístěny „své“ děti. Rámcově jde na provoz škol z rozpočtu cca 3 mil. Kč ročně.

Provedli jsme nutné investice a navýšili kapacitu

Strom života Mukařov 2008K tomu navíc je též nutné něco investovat do rozvoje a zlepšení podmínek výuky. Řeknete si, no to je přeci jasné, ale od doby výstavby školních budov v 70. letech 20. století se do nich investovalo pramálo prostředků, většinou se jen odstraňovaly nejrůznější závady, revizní nedostatky a nevyhovující vybavení. K tomu se po roce 2000 přidala bujná výstavba v okolí a problém byl na světě. Kapacita není dostačující! Jak z toho ven jsme začali řešit okamžitě v roce 2006, kdy jsme měli k dispozici nástin demografického vývoje Mukařovska a studii přestavby ZŠ za více než 100 mil. Kč. Pěkné, ale s ohledem na ostatní výdaje těžko realizovatelné i uvažovanou dotací.

Přístavba školy a nová kotelna

Přístavba školyNavíc ve škole i školce bylo nutné vyřešit výměnu propálených kotlů na tuhá paliva. Již na podzim roku 2007 zahájila provoz nová centrální plynová kotelna vytápějící objekty ZŠ, MŠ a jídelny. Také byl vypracován komplexní tepelný audit budovy pro potřeby zpracování projektu na její zateplení. Projekt byl zpracován, ale musel být odložen, protože bylo třeba rozšířit vlastní učební prostory – škola v té době plně k výuce využívala celou hlavní budovu i budovu družiny a místa se stále nedostávalo. Po sérii jednání a přesvědčování se nám podařilo získat pro projekt rozšíření školy i okolní spádové obce, s jejichž přispěním byl v roce 2008 připraven a o rok později realizován projekt kontejnerové přístavby 4 tříd s odpovídajícím zázemím.

Budova v Příčné využita pro školičku a mateřské centrum

Slavnostní otevření Alternativní školičkyBudova družiny se tím uvolnila pro svůj prvotní účel a navíc v ní tak mohlo najít svůj domov nově působící Mateřské centrum a Alternativní školička, které budovu využívají v dopoledních hodinách, kdy zde družina není. Alternativní školička byla v letošním roce také podpořena. S ohledem na krizovou situaci ve školce byla adaptována budova družiny, ve které vznikl oddělený vchod do budovy a prostory určené pro školičku prošly výraznou modernizací (viz fotografie ze slavnostního otevření 5.9.2010). Školička tak může fungovat každé dopoledne a díky oddělenému vchodu pořádat nejrůznější odpolední kroužky.

Rozšíření školky díky úspěšnému získání dotace

Bourání v prostorách školkyV roce 2007 se začalo řešit rozšíření školky, kdy z několika variant zvítězila nástavba nové třídy na hospodářském pavilonu. Byla zpracována potřebná dokumentace a s vydaným stavebním povolením zažádáno v roce 2008 o dotaci. V důsledku velkého množství žádostí a nákladnosti zvoleného řešení tato verze neprošla přísným sítem hodnotitelů a tak bylo nutné připravit variantu skromnější – kontejnery, či využití v té době pronajatého hospodářského pavilonu. Kvůli komplikacím s umístěním kontejnerů zvítězila přestavba pavilonu – také díky prostoru po zrušené kotelně. Projekt byl přepracován a již na podzim roku 2009 připraven pro další kolo dotací. Tentokrát byl již doporučen k realizaci a dotace na něj schválena v červnu 2010. Ve fotogalerii můžete v současné době pravidelně sledovat aktuální stav rozšíření školky. Její 3. oddělení se nově otevře pro děti na začátku ledna příštího roku.

Plány do budoucna

Ovšem tímto zdaleka nekončíme. Je nutné školním budovám opravit a zateplit pláště, vč. výměny oken, a centrální kotelna je po technologické stránce např. také připravena na instalaci tepelného čerpadla, které by dále umožnilo snižování nákladů na topení.

Je důležité dbát do budoucna na vyvážený a udržitelný rozvoj obcí – nedovolit spekulativní výstavbu bez odpovídající občanské vybavenosti, tak jako se tomu v minulých letech stalo v případě školy a školky. Zároveň je nutné se dále věnovat zkvalitňování výuky a přesahu vzdělávacích institucí také do volného času dětí a mládeže.

 
FotoIng. Přemysl Zima - Srbín
místostarosta obce Mukařov
člen o.s. Mukařov-sko
kandidát Mukařov-ska do podzimních komunálních voleb 2010

 
 

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz