Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Program sdružení ..^

Poděkování po komunálních volbách

Vážení spoluobčané,

i když s odstupem několika týdnů, chtěli bychom vám všem, kteří jste nám svým hlasem při komunálních volbách dali důvěru pro další čtyřleté volební období, poděkovat a zároveň slíbit, že se vynasnažíme co nejlépe splnit naše volební předsevzetí.

Tento slib jsme též složili na prvním zasedání zvolených zástupců, tak jak nám předepisuje zákon, a zároveň jsme si uvědomili míru zodpovědnosti za další chod života v naší obci.

Nechceme si říkat o hájených 100 dní, tak jak je to běžné u nové vlády. Naskočili jsme do rozjetého rychlíku každodenních starostí, je ale pravdou, že někteří z nás pokračují v zastupitelstvu již další období a tak nezačínáme takříkajíc od nuly. Nicméně jsme si zadali řadu nových úkolů, které byly v posledních obdobích opomíjeny. Jenom namátkou: oprava stávajících a výstavba nových chodníků kolem nejfrekventovanějších komunikací, vytvoření pevných pravidel a jejich přísné dodržování pro výstavbu cest v nové zástavbě, průběžná údržba místních komunikací, zlepšení čistoty ovzduší rekonstrukcí školní kotelny (projekt již v těchto dnech ukončen), vybudování nového zdroje pro spolehlivé zásobování pitnou vodou na Žernovce, výstavba nových dětských hřišť...

S programem a jeho plněním vás nejlépe přesvědčíme tím, že realizaci pocítíte sami. Podle prvních vzájemných kontaktů se zdá, že nová „parta zastupitelů“ má dostatek elánu i schopností na řešení řady problémů. Budeme jen rádi, když v tomto úsilí nezůstaneme osamoceni, ale že postupně budeme využívat i vašich rad a pomoci jak naplňovat, možná z dnešního pohledu, poněkud troufalé předsevzetí o obci roku 2010! Ty čtyři roky by nám k tomu mohly stačit.

Vaše zastupitelstvo obce Mukařov
 

B

 
Poděkování
22.10.2006

Výsledky

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články/odkazy:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz