Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Zábava ..^

Logická úloha

19. srpna 2007, Vítek Šoupal

Jak se můžeme dozvědět ve webové encyklopedii Wikipedie: "Logika má více významů – v češtině se běžně používá ve smyslu myšlenková cesta, která vedla k daným závěrům. Logika je také formální věda, zkoumající právě onen způsob vyvozování závěrů. Logika není empirickou vědou o myšlení; studuje objektivní podmínky správnosti, jinak řečeno je to disciplína studující relaci vyplývání."

Když víme, co je logika, podívejme se na následující obrázek. Logická úloha, která se k němu vztahuje, je následující: "Dostaňte dodávku na 3 otočení volantem z prostoru vymezeného kůly a domem." :-)

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz