Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Zimní údržba silnic na druhý pokus

Ilustrační foto11. února 2006, Rudolf Semanský

Nová firma na úklid sněhu...

Asi žádný občan Mukařova, Srbína a Žernovky si nemohl nevšimnout stavu, v jakém byly obecní komunikace v druhé polovině prosince a v lednu letošního roku. I když na tomto stavu měla velký podíl nepřízeň počasí, kdy rozježděný sníh během jediné noci zmrzl a přeměnil na mnoho dní vozovky a chodníky na kluziště nebo zmrzlé koleje, v nichž auta jela tam, kam jsme často ani nechtěli, nelze přehlédnout, že techniku na ošetření komunikací a úklid sněhu jsme v našich obcích vídali jen vzácně.

Protože jsem se z oprávněnou nespokojeností občanů setkával stále častěji, snažil jsem se zejména během sněžení, oblevy nebo ledovky prosazovat, aby se z údržbou komunikací neotálelo a nečekalo se, až bude pozdě. Nezbývá však než konstatovat, že toho, až bude pozdě jsme se dočkali v míře vrchovaté. I proto jsem při nedávné nabídce na ošetření komunikací od konkurenční firmy zpozorněl a po zjištění referencí jsme společně s p. Kovaříkem iniciovali sepsání nové a mnohem konkrétnější smlouvy s touto firmou, upřesnili doby výjezdů a způsob ošetření komunikací a podle prvních zkušeností se zdá, že ke zlepšení situace skutečně došlo. To, jak věřím mohou posoudit i občané, neboť tato firma zajišťuje služby v obci od pondělí 6.2.06 a na stavu komunikací je to opravdu vidět. Navíc není bez zajímavosti, že nabídka je cenově příznivější.

Na závěr si neodpustím jednu připomínku - je škoda, že se zastupitelstvo o nabídce této firmy dozvědělo až se zpožděním; přestože firma svou nabídku zaslala na obecní úřad již začátkem prosince, nikdo nás o tom neinformoval.

Rudolf Semanský
člen občanského sdružení Mukařov-sko
člen komise veřejného pořádku OÚ Mukařov

 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz