Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Autobusová doprava

24. března 2006, Přemek Zima

busMezi občany zaznívají hlasy, že zde jezdí málo autobusů. Rád bych k tomuto uvédl několik skutečností.

V obci Mukařov, stejně jako ve všech blízkých i vzdálených obcích regionu je autobusová doprava zaštítěna společností ROPID (Regionální Organizátor Pražské Integrované Dopravy – příspěvková společnost). Četnost linek a časových intervalů mezi jednotlivými spoji je dána trasou, kudy spoj vede a také vytížeností. O tom rozhoduje ROPID na základě jednání s orgány Středočeského kraje. Z lokálního pohledu jde de facto o monopol, což je nepochybně přitěžující skutečností ve vyjednávání o podobě spojů. Mimo jízdného, které si každý hradí, je provoz všech linek, včetně tzv. školních autobusů, dotován jednak prostředků Středočeského kraje a také samotnými obcemi, ve kterých autobusy zastavují.

Obcím se tento systém příliš nelíbí, neboť vlastně dotují podnikatelskou ztrátu soukromému subjektu. Na druhou stranu ovšem ROPID (jako mnoho dalších veřejných dopravců) poskytuje veřejnou službu, která při zachování určité kvality, frekvence a cenové dostupnosti spojení je často ztrátová.

Obec musí tedy přispívat na úhradu provozní ztráty ROPIDu z titulu rozdílu jízdného a skutečných nákladů, ať už autobusem jezdíte nebo ne. Ročně činí příspěvek více než 300.000,- Kč.

Již jednou došlo k odporu Mukařova vůči tomuto systému, ale zůstal bez podpory ostatních obcí a jedna linka byla nakonec ze Srbína odkloněna přes Tehovec, kam až do té doby ovšem autobus nejezdil vůbec.

Závěrem jen dodám, že máme velké štěstí, že Mukařov leží na třech hlavních autobusových trasách a že dík ROPIDu autobusy jezdí včas a jízdenka Vám navíc platí i ve městě.

Jizdní řády autobusů naleznete a vyhledávání v nich na webových stránkách: http://www.dpp.cz/idos.

Přemek Zima
zastupitel obce Mukařov
člen občanského sdružení Mukařov-sko

 

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a odkazy:


 

 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz