Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Výstavba koridoru – uzavírky a komplikace

15. března 2007, ŘÍČANSKÝ Kurýr - www.ricany.cz

Starý podjezd v ŘíčanechV březnu začíná další etapa rekonstrukce železniční trati Praha – Strančice – Benešov – České Budějovice. Hlavní stavební činnost bude letos v Říčanech a přilehlém okolí.

Od 15. března zhruba do konce listopadu 2007 bude uzavřen pro pěší i automobilovou dopravu podjezd pod železničním mostem v ulici Smiřických. Pro pěší bude sloužit náhradní cesta, a to Táborskou ulicí do Šumavské. Mezi Šumavskou a ulicí V Údolí bude zpevněna a upravena stezka a dále povede cesta přes most na ulici 5. května. Pro automobilovou dopravu bude objízdná trasa řádně vyznačena.

Od 17. května do 15. července 2007 bude uzavřen propustek (myší díra) – podchod pod tratí v železniční stanici. Po tu dobu bude provizorně zprovozněn průchod v ulici Smiřických. Po celou dobu rekonstrukce železničního nádraží by neměla být omezena autobusová doprava.

Od 15. dubna 2007 bude zakázáno parkovat v prostoru celé Nádražní ulice. Ta bude sloužit jako přístupová pro vozidla stavby, budou zde stavební práce a přeložky inženýrských sítí. Pozor! V prostoru nádraží nastane v důsledku stavebních prací velmi nepřehledná situace pro cestující veřejnost. Upozorňujeme občany, že je zakázáno pohybovat se v kolejišti! Na vyloučených kolejích se bude pracovat a na těch zbývajících budou projíždět vlaky v obou směrech, což může provázet zvýšené nebezpečí úrazu. Při vstupu na nástupiště je nezbytné řídit se pokyny výpravčího (rozhlas) a bez pokynu do prostoru kolejiště nevstupovat. Rodiče by měli poučit své děti o trasách, kudy se dostanou do školy.

Závěrem tlumočím omluvu všem obyvatelům města Říčan za komplikace, které během stavebních prací nastanou. Bez nezbytných opatření by ale výstavba železničního koridoru nebyla možná. Výsledek naší práce pak bude sloužit nejen cestujícím Českých drah.

 
Ing. Renata Kristianová, tel. 731 601 299,
e-mail: kristianovar@sspha.szdc.cz,
HIS Optimalizace trati Strančice - Praha–Hostivař

 
Převzato z: ŘÍČANSKÝ Kurýr - www.ricany.cz
Foto: vso
 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Další převzaté články: 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz