Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Kruhový objezd na Budech

17. května 2006, Rudolf Semanský, Vítek Šoupal

Již delší dobu řeší obec neutěšenou situaci křižovatky na Budech. Během posledních měsíců proběhlo několik intenzivních jednáních s krajským úřadem a projektovou kanceláří APIS. Zdá se, že je konečně vše na dobré cestě.

Kraj původně preferoval ze dvou variant křižovatku průjezdnou. Díky iniciativě sdružení došlo v únoru tohoto roku na krajském úřadě roku k jednání s vicehejtmanem pro dopravu. Na této schůzce byl kraj ujištěn, že většina občanů Mukařovska podporuje urychlené vyřešení situace na Budech a variantu kruhového objezdu. Zástupci kraje tuto informaci přivítali s tím, že konstatovali, že v předchozích měsících nebyla komunikace s obcí ideální.

Díky dalším jednáním, které již zaštítila Marcela Eichnerová za sdružení i za stavební komisi obce a Rudolf Semanský jako nový starosta, se podařilo prosadit variantu kruhového resp. oválného objezdu. Ta by měla do budoucna umožnit plynulejší průjezd a zabránit častým dopravním nehodám, jejichž počet za poslední roky jde do desítek. Navržené řešení počítá s využitím pozemků obce, čímž by se měla urychlit fáze přípravy stavby.

Obec před nedávnem obeslala majitele sousedních pozemků s žádostí o vyjádření se stavbou. Jestliže se podaří souhlasy rychle získat, je možné, že by se mohlo začít stavět již letos nebo na začátku příštího roku. Investorem stavby bude Středočeský kraj do jehož kompetence silnice I. třídy patří.

Napravo naleznete:

Rudolf Semanský
starosta Mukařova
člen občanského sdružení Mukařov-sko

 
Vítek Šoupal
člen občanského sdružení Mukařov-sko
 

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

  Kliknutím zvětšíte ..v
 
Oválný objezd - kliknutím zvětšíš
Rudolf Semanský

 
Oválný objezd - kliknutím zvětšíš
APIS s.r.o. (www.mukarov.cz)
B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz