Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Mateřské centrum Mukařov-sko – o krok blíž?

1. října, Katka Čadilová

Mateřské centrumMinulé číslo Mukařov-ska přineslo zprávu o průběžných výsledcích ankety o případném zřízení Mateřského centra v Mukařově. Do konce prázdnin se počet hlasujících téměř ztrojnásobil (na celkem 146) a hlavně, výrazně převážily odpovědi nabízející buď přímo aktivní účast na činnosti centra (37 %), nebo alespoň zájem o jeho služby (celkem 35 %).

Následující řádky by proto měly potěšit ty, kdo – ať už na základě předchozích zkušeností, nebo jen tak ze zvědavosti – projektu vytvoření prostoru pro setkávání rodičů s malými dětmi fandí.

Na základě iniciativy občanského sdružení Mukařov-sko vznikla prozatím čtyřčlenná skupina maminek, která připravuje záměr vybudování Mateřského centra. Není ještě rozhodnuto, v jakých prostorách mateřské centrum zahájí svoji činnost. Předběžně jednáme s obcí i s dalšími partnery. Jistě si ale zahájení činnosti vyžádá počáteční rekonstrukci a budeme muset pro dětičky pořídit alespoň základní vybavení. Předpokládáme, že v první fázi by centrum bylo zřejmě otevřeno dvě až tři dopoledne týdně.

Máte-li nápad, jak vznik centra podpořit finančně či věcným darem (nábytek a další vybavení pro děti), nebo máte možnost přiložit sami ruku k dílu, napište na adresu redakce / sdružení (mukarov-sko@volny.cz) nebo se ozvěte telefonicky Janě Šoupalové,  .

Každá smysluplná pomoc bude vítaná!

 
Kateřina Čadilová,
Alice Liptáková,
Jana Šoupalová,
Jana Trnková

zakládající členky Mateřského centra - Mukařov-sko
 

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz