Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Program sdružení ..^

Kandidátka pro komunální volby 2010

28. července 2010, Mukařov-sko

VolbyPo čtyřech letech před Vás předstupuje třináct Vašich spoluobčanů opět pod hlavičkou sdružení nezávislých kandidátů – Mukařov-sko. Kandidátku, kterou Vám představujeme, sestavilo Mukařov-sko občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku spolu se Sdruženími dobrovolných hasičů Mukařova i Žernovky, TJ Sokolem Mukařov, Mateřským centrem Mukařov-sko a občanským sdružením Pro Srbín.

Naším cílem je pokračovat i po říjnových volbách v započatém úsilí o zvelebování našich obcí a navázat na předchozí čtyři roky usilovné práce. Seznamte se s volebním programem Mukařov-ska a profily jednotlivých kandidátů a tím, čemu se chtějí v případě zvolení v rámci zastupitelstva věnovat.

Rudolf Semanský
V Obci Mukařov žije od narození a zná převážnou většinu obyvatel, všech tří obcí, a to jak „starousedlíků“, tak i těch, kteří se do obce stěhovali v minulých letech. Již 4 roky je starostou obce Mukařov. Je členem hnutí Starostové a nezávislí, místopředsedou sdružení Mukařov-sko a členem SDH Mukařov. Jeho cílem v novém zastupitelstvu je i nadále se maximálně snažit o zlepšování vzhledu obcí, bezpečnost na komunikacích a zkvalitnění služeb v obcích.
Ing. Přemysl Zima
Od narození bydlí v Srbíně, kde má jeho rodina od 19. století kořeny. Vystudoval finance a účetnictví na Vysoké škole ekonomické. Po škole nastoupil jako účetní ve firmě JOUAN v Tehovci, kde je nyní finančním ředitelem. V právě končícím volebním období byl, až do svého zvolení místostarostou na jaře letošního roku, předsedou finančního výboru. V novém zastupitelstvu by se chtěl dále zabývat financováním obce a řízením projektů.
Ing. Marcela Eichnerová
Je z nedalekých Babic. V Mukařově chodila do školy a od roku 1980 zde žije. Po ukončení studií na VŠE v Praze nastoupila do zemědělského podniku ve Světicích, kde je v současnosti samostatnou odbornou referentkou v oblasti majetkoprávní. Stejnou práci vykonává již několik let pro obec (i když není zastupitel) a chtěla by v ní pokračovat zejména se zaměřením na územní rozvoj.
Ing. Vít Šoupal
Od mala jezdil do Mukařova na chatu a od r. 2003 zde trvale žije. V současnosti pracuje jako manažer ve společnosti T-Mobile. Vytvořil a spravuje internetové stránky obce, vydává dvouměsíčník Mukařov-sko. Ve stávajícím volebním období vedl strategický výbor obce, kde se věnoval stanovování priorit rozvoje všech tří obcí a koordinaci projektů, čemuž by se chtěl věnovat i nadále.
Tomáš Bergmann
Narodil se v Českém Brodě a od 7 let žije v Mukařově. Vystudoval střední průmyslovou školu elektrotechnickou. Od roku 1999 však podniká v oboru gastronomie. Je dlouholetým členem TJ Sokol Mukařov, kde stále působí jako aktivní fotbalista. Rád by se podílel na rozvoji volnočasových, kulturních a společenských aktivit v obci, a to jak pro dospělé, tak pro děti a mládež.
Alena Semanská
Vystudovala střední zdravotnickou školu s maturitou. V současné době studuje Pražskou psychoterapeutickou fakultu psychosociálních studií. Pracuje v místním Domově pro seniory a na psychiatrické ambulanci v Praze. V Mukařově bydlí od roku 1992. Je členkou SDH Mukařov a o.s. Mukařov-sko. Od roku 2006 pracuje jako zastupitelka ve školské, sociální a kulturní komisi, čemuž by se ráda věnovala i nadále.
Ing. Patrik Třeštík
V Srbíně žije se svými 3 dětmi a manželkou od roku 2006. Vystudoval ČVUT v Praze, obor biomedicínské inženýrství. Pracuje jako software architekt na vývoji bankovních počítačových systémů. Je zakládajícím členem o.s. Pro Srbín a členem Českého svazu ochránců přírody. V novém zastupitelstvu se chce věnovat oblasti dopravy a bezpečnosti v obcích, rozvoji Srbína a pomoci s vyhledáváním finančních zdrojů (dotací).
Karel Löwy
Přiženil se do Mukařova před jedenácti lety. Vystudoval střední školu stavební s maturitou. V současnosti je osobou samostatně výdělečně činnou. Je členem Sdružení dobrovolných hasičů v Mukařově, kde se mimo jiné věnuje vedení mladých hasičů. V případě zvolení si chce vzít za úkol údržbu a rozšiřování zeleně, potlačování černých skládek a dodržování pořádku na území obce.
Jan Uzel
Vystudoval střední školu s maturitou v oboru mechanizace zemědělství a lesní hospodářství. Ve stejném oboru nyní podniká na rodinné farmě na Žernovce. Dále se věnuje dobrovolné práci u místní hasičské jednotky jako garážmistr a řidič Tatry 148. Obec Žernovka je jeho rodnou vesnicí, kde vyrostl a trvale bydlí. To je také důvod, proč kandiduje do obecního zastupitelstva – aby pro vesnici mohl něco udělat.
Petra Přikrylová
V Mukařově bydlí od roku 2001. V současné době řídí společnost zabývající se dovozem a pražením zelené kávy. Do zastupitelstva kandiduje, aby se zasadila o větší bezpečnost na silnicích 1. a 2. třídy, s čímž souvisí i rozvoj chodníků a dotažení projektu kruhového objezdu k samotné realizaci. Dále by velmi ráda přispěla k rozvoji celkově upravenějšího prostředí v obci.
PhDr. Kateřina Čadilová
V Mukařově napřed prožila pubertu, aby se vrátila v roce 2005. V posledních pěti letech stihla i svou třetí mateřskou dovolenou. V roce 2007 zde spoluzaložila Mateřské centrum. I když vystudovala obor vědeckých informací a knihovnictví, věnuje se v současné době oblasti evropských dotací. Nejen s nimi, ale i s projekty zaměřenými na děti, mládež, rodinu a podporu vzdělávání školního i mimoškolního, by nadále ráda pomáhala.
Jiří Rösler
V Mukařově žije od roku 1993. Je ženatý, má 2 děti a 2 vnuky. Od roku 2006 pracuje jako technik odboru realizace staveb na ÚMČ Praha 22-Uhříněves. V zastupitelstvu chce přispívat svými zkušenostmi při rozvoji výstavby, zeleně a veřejného pořádku. Jako důležitou pro obec považuje akceschopnost hasičské jednotky, jejímž je dlouholetým členem, stejně jako podporu všech sdružení, které svou činností přinášejí zpestření kulturního života v obci.
Martina Vinšová
V Mukařově-Srbíně žije od roku 2005. Po maturitě je velká část její profesní kariéry svázána s Rakousko-českou cestovní agenturou, kde se z referentky vypracovala až na pozici ředitelky. Od roku 2007 je na mateřské dovolené. V zastupitelstvu by se ráda věnovala problematice rozvoje služeb. Současně by ráda přispěla k řešení nabídky sportovního a dalšího vyžití dětí školního věku, ale i dospívající mládeže.
B
 
Zmocněnec kandidátky:
Martin Holický
Je zaměstnán jako supervisor technického sálu Řízení letového provozu. V zastupitelstvu obce je od roku 2002. Od dubna do října 2006 byl místostarostou obce. Je obyvatelem Žernovky. Jeho cílem je pokračovat v započatých projektech (např. spolupráce obce v rámci Ladova kraje, apod.), plně využít všech dostupných možností k zajištění plynulého rozvoje obce s ohledem na vzrůstající počet obyvatel.

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články/odkazy:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz