Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Domov pro seniory Mukařov a 10. tříkrálová sbírka

13. února 2010, Alena Semanská

Poděkování

Když jsem se dnes probudila do opět zasněženého rána, uvědomila jsem si, že jsem přes všechny „útrapy“ zimy nestihla poděkovat všem, kteří v loňském roce našemu Domovu něčím prospěli. Potýkali jsme se s neskutečnými hromadami sněhu, které jsme byli nuceni odklízet ve dne i v noci, s náledím okolo budovy a s neustále se tvořícími rampouchy, s lavinami sesouvajícími se ze střechy, s opakovaně nefungující tlakovou kanalizací, s chřipkami postihujícími nejen naše seniory ale i personál … bylo by toho jistě ještě spousta …

Chtěla bych proto poděkovat Obecnímu úřadu a jeho zaměstnancům (za pomoc při potýkání se se sněhem a ledem), mukařovské škole (jejíž žáci i pedagogové vnáší svými návštěvami při různých akcích a vystoupeních radost mezi naše seniory) , v neposlední řadě všem obyvatelům Mukařova i okolí za hmotné i finanční dary pro náš Domov a vůbec každému, kdo pro náš Domov něco učinil … činí … či hodlá učinit …

S přáním všeho dobrého Alena Semanská
 

B

10. tříkrálová sbírka ... za světlem dobrých skutků

8. a 9. ledna 2010 se uskutečnila i u nás v Mukařově Tříkrálová sbírka pořádaná provozovatelem mukařovského Domova pro seniory Arcidiecézní charitou Praha, organizovaná Charitou Česká republika.

Pracovníci našeho Domova se této sbírky účastnili již v loňském roce. I když nám letos počasí nebylo nakloněno a k mrazu se přidalo ještě husté sněžení, vydali se naši koledníci se zapečetěnou pokladničkou do ulic Mukařova.

Hlavním cílem Tříkrálové sbírky je finanční pomoc sociálním projektům ve všech diecézích, arcidiecézích a farnostech. Část výtěžku letošní sbírky byla přislíbena na provoz našeho Domova pro seniory v Mukařově. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří přispěli do pokladničky našich koledníků na dobrou věc.

 
FotoAlena Semanská, Mukařov
Domov pro seniory Mukařov ADCH Praha
zastupitelka obce Mukařov
členka o.s. Mukařov-sko

 

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz