Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Nový školní rok a rozšíření školy

2. září 2009, Jana Novotná

1. září 2009 se opět otevřou dveře Základní školy Mukařov, aby pozvaly dovnitř všechny žáčky. Čím bude tento rok výjimečný? Vzhledem k obrovské rozestavěnosti v Mukařově a okolí nám opět přibude spousta dětí. Tato situace se opakuje již několik let, ale letos začnou prvňáčci svou školní docházku v nových prostorách. Za spolupráce obce Mukařov se spádovými obcemi Louňovice, Tehovec, Struhařov, Babice, Doubek a Štíhlice došlo k realizaci kontejnerové přístavby.

Zní to zvláštně - kontejnerová přístavba, ale tato s sebou nese vše, co tak náročná stavba pro malé děti musí dle platných vyhlášek obsahovat. Přístavba se stane plnohodnotným "odloučeným pracovištěm" s veškerým sociálním vybavením, včetně vybavení pro tělesně postižené děti, šatnami a zázemím pro paní učitelky.

Zároveň došlo k zvětšení prostor pro školní družinu v Příčné ulici. To je velmi důležité, protože v tomto roce dojde k dlouho potřebnému navýšení kapacity školní družiny. Snad se podaří uspokojit všechny zájemce.

Dovolte mi, abych poděkovala jménem dětí Základní školy Mukařov všem, kteří se jakýmkoli způsobem zasadili o přístavbu školy. Přeji všem dětem , aby se jim v nových, ale i stávajících prostorách líbilo, aby se jim dařilo a měly za půl roku na vysvědčení co nejkrásnější známky. Zároveň přeji všem zaměstnancům školy nové úspěšné pracovní období a co nejméně komplikací.

Rozšíření školy - Mukařov Rozšíření školy - Mukařov Rozšíření školy - Mukařov

 
FotoJana Novotná, Mukařov
ředitelka ZŠ Mukařov
 

 

Ještě k té kontejnerové škole

2. října 2009, Jan Kašpar

Rozšíření školy - MukařovRozšíření základní školy o 4 třídy je stále předmětem diskuzí, jak mj. dokazuje anketa na webových stránkách Mukařov-ska. Je škoda, že zřejmě se ankety nezúčastňují ti, pro které byly ony “kontejnery“ postaveny. Tedy děti prvních a druhých tříd, které dostaly ke svému vstupu do procesu vzdělávání všechno nové, voňavé, barevné, zasazené do příjemného a upraveného prostředí. Neobjevily se zatím žádné kritické hlasy ani od učitelek v těchto třídách, naopak jsou velice spokojené, že zde mohou učit (viz foto výše).

Je proto těžké pochopit, proč je tolik nespokojených s daným řešením resp. proč připojují svůj hlas pod „špatné řešení“. Ano, existují jistě efektnější a architektonicky zajímavější objekty, zastupitelstvo obce mělo k dispozici i jiné projekty, ale bohužel stále jsou rozhodujícím ukazatelem náklady. A neméně důležitým byl i čas, ve kterém bylo nutno zorganizovat celý proces od projektu, výběru vhodného dodavatele, přes obavy jestli se do omezeného prostoru dostane 100 tunový jeřáb.

Po bitvě je každý generál, to platí i v tomto případě, ale ještě na jaře nebylo vůbec jasné, jestli se podaří byť „kontejnerová“ škola vůbec zrealizovat.A tak bude možná vhodné uspořádat podobnou anketu mezi těmi, pro které nové 4 učebny byly postaveny. Jak známo, děti jsou nejupřímnější. S výsledkem vás seznámíme v příštím čísle.

 
FotoJan Kašpar, Mukařov
místostarosta obce
člen o.s. Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz