Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Obnova návsi v Srbíně

23. listopadu 2009, Lída Třeštíková

Oživení historického srdce Srbína je název projektu, který Obec ve spolupráci s občanskými sdruženími Mukařov-sko a o.s. Pro Srbín podali loňského roku 2008 do výzvy Místní Akční Skupiny Říčansko o.p.s. Projekt byl podpořen dvěstědevadesáti tisíci korun z Programu rozvoje venkova Osy IV. LEADER ve fichi 5 - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.

Kulturní dědictví venkova jsou především „obyčejná místa“, kam jsou lidé zvyklí chodit generaci za generací, která zůstávají stejná a domácky známá, i když čas kolem běží. Takové místo, srdce Srbína, je právě náves. Do nedávná, jak všichni víte, byla náves v neutěšeném stavu – a to jak na pohled - zanesený rybník, odumírající stromy, chátrající zvonička, betonová zastávka, tak i z bezpečnostního hlediska. Návsí prochází frekventovaná silnice, kde chybí přechody a z poloviny i chodník pro chodce.

Cílem našeho projektu bylo vytvořit strategický plán pro obnovu návsi, aby vzniklo místo pro odpočinek, scházení se, pro běžný provoz…a přitom se nenarušil ráz místa (historie Srbína sahá až ke 12.století). Urbanistická studie je totiž prvním logickým krokem k obnově návsi – aby představy obyvatel Srbína byly naplněny a přitom náves zůstala v jednotném stylu.

Dominantou návsi v Srbíně je zvonička z konce 19. století, která je zasazena mezi čtveřici lip. V roce 2007 z ní byl odcizen zvon. Proto jsme do první fáze projektu zahrnuli také renovaci zvoničky včetně nahrazení ukradeného zvonu a obnovu a nové umístění pomníku padlým vojínům za 1.světové války. Po roce 1990 se prostor, kde byl umístěn, stal součástí soukromé zahrady. U památníku padlým tedy bylo nutné jeho přestěhování ze soukromého pozemku na veřejné prostranství a jeho rekonstrukce.

Co se po roce podařilo

Dnes, když jdete nebo jedete kolem návsi, jsou na ní viditelné pokroky. Již minulý rok byly ošetřeny neodborně seříznuté lípy a tak letos mohly zas prosperovat – resp. začít znovu obrůstat. Za pomoci místních obyvatel, především členům O.S. Pro Srbín, a částečně sponzorské práce stavební firmy Šmíd

byly letos v létě, po domluvě se stavebním úřadem a podle historických pramenů, částečně obnoveny (rozšířeny) zelené plochy kolem zvoničky a lip a v cípu návsi. Stavební firma pak jeřábem vyzvedla pomník padlým ze soukromé zahrady a přemístila ho na připravené místo pod lípu v cípu návsi (kde v budoucnosti plánujeme přechod pro chodce a chodník – viz. návrh níže).

Restaurátorská firma Pánek pak během října a listopadu intenzivně pracovala na obnovení zvoničky. Celou zvoničku vyčistili, odkopali podstavec a znovu ho sesadili, kameny vyspárovali a zakonzervovali. Podle původních zbytků barvy byla také obnovena barevná tvář zvoničky – pro některé překvapivě byla i část pro zavěšení zvonu probarvená modře. Podaříli se vše tak jak má, měl by od prosince zaznít v Srbíně i nový zvon.

Architektonický návrh

Největší díl projektu však byl architektonický návrh od Prof. Arch. Ivana Kroupy a Ing. Arch. Jany Moravcové. Nepřehledná a nebezpečná dopravní situace, nedefinované plochy zeleně a zpevněných ploch i jejich funkčního využití, stav vysoké zeleně a technický stav rybníka - byly motivací pro občanské sdružení Pro Srbín a Obec Mukařov pro zadání této urbanistické studie, na jejímž základě bude možno postupně náves revitalizovat. Studie nabízí celkové řešení, zároveň rozděluje toto cílové řešení na jednotlivé stavební objekty, které lze realizovat samostatně v různých časových fázích.

Konkrétně jsou řešeny:
  • komunikace (výrazná červená silnice a přechody) a zpevněné plochy,
  • visutý chodník nad rybníkem (odstíněný stromy od silnice),
  • víceúčelový objekt (čekárna pro zastávky autobusu a místo pro sdružování – různé akce),
  • rybník (který je třeba vyčistit, zpevnit hráze a vyřešit přítok a odtok znečištěné vody),
  • mobiliář (lavičky a odpočinková místa, informační tabule a osvětlení celého prostoru),
  • zeleň (rozšířená do maximální možné velikosti, travnaté plochy),
  • zvonička a pomník (řešená již letos – přijďte se podívat),
  • stará zastávka (betonové plato bude zrušeno a nahrazeno zatravňovacími bloky, zděná zastávka bude zbourána a prostor parkově upraven).

Některé funkce jsou řešeny částečně, kde např. z majetkových důvodů nelze do obnovy zahrnout. Nejlépe návrh řešení vidíte na obrázcích. Celkový projekt s popisy je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu a také v o.s. Pro Srbín. Studie bude představena a opravy návsi budou prezentovány během Vánočního jarmarku 20.12.2009 od 15hod.

Celkově jsou náklady na rekonstrukci návsi odhadovány na cca 5 milionů korun. Postupně, podle jednotlivých realizačních fází, se budeme v následujících letech snažit celou plochu podle návrhu přetvořit a dotvořit. Záleží samozřejmě také na sladění s realizací akce kanalizace a vodovodu na Srbíně.

Jsme rádi, že se našla možnost, jak obnovit střípek z celé mozaiky našeho domova. Děkujeme všem, kteří ke zdárnému průběhu projektu přispěli. A děkujeme i těm, kteří se vrhnou do další práce s námi.
 

FotoLída Třeštíková, Srbín
o.s. Pro Srbín

 

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:

 
 


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz