Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Kruhový - oválný objezd - po druhé

5. srpna 2006, Jan Kašpar

Příspěvek v minulém čísle časopisu jsme začínali známým příslovím Neříkejme hop…, ani dnes jsme ještě nepřeskočili. Máme ale nakročeno, a to je to hlavní.

Dne 7.7. proběhlo na stavebním úřadě v Říčanech územní řízení, za účasti prakticky všech dotčených stran, tj. jak institucí tak soukromých osob, které mohly vznést připomínky k navrhovanému řešení oválného objezdu na křižovatce na Budech. Z tohoto jednání bylo dne 14.7. vydáno Rozhodnutí o umístění stavby pro akci Silnice II/113 Mukařov – úprava křižovatky se silnicí I/2 Mukařov, Srbín. Rozhodnutí bylo vydáno vyhláškou a je umístěno též v kompletním znění na www.ricany.cz -  Územní rozhodnutí.pdf (346 kB). Kopie je též vyvěšena na vývěsce obce Mukařov.

Nemá smyslu tady citovat celé Rozhodnutí. Je podstatné, že k celé investiční akci, která by měla zvýšit bezpečnost a plynulost provozu na tomto dopravním uzlu, se vyjádřili kladně prakticky všichni účastníci. Své námitky vznesl pouze pan Holovský, manžel bývalé starostky, tady snad je vhodné uvést celou citaci z Rozhodnutí: "Námitky pana Holovského, týkající se nesouhlasu s umístěním objezdu z důvodu přiblížení k obytným budovám, obav ze statiky domu, průjezdu kamionů, omezení podnikání, neřešení bezpečnosti provozu, hygieny ovzduší a hluku se zamítají".

  Kliknutím zvětšíte ..v
 
Oválný objezd - kliknutím zvětšíš
Rudolf Semanský

 
Oválný objezd - kliknutím zvětšíš
APIS s.r.o. (www.mukarov.cz)

Všechny „argumenty“ byly stavebním úřadem vyvráceny, protože právě toto projektové řešení objezdu zvýší bezpečnost, objezd se dokonce před domem rodiny Holovských odklání o několik metrů, bohužel průjezd kamionů nebo zlepšení hygieny ovzduší nevyřeší sebelepší projekt… Pro realizaci objezdu jsou na Krajském úřadě Středočeského kraje vyčleněny příslušné miliony, je zpracován harmonogram další výstavby tak, aby tyto prostředky mohly být proinvestovány ještě v letošním roce.

Pokud se autor námitek odvolá, narušil by tím celý harmonogram výstavby, která je plánována na letošní rok a na kterou jsou vázány další rozvojové akce i v dalších letech! I při respektování všech zákonných norem občana by bylo odvolání proti tomuto územnímu rozhodnutí velmi absurdní, zvláště když i bývalá starostka paní Holovská byla kdysi velkým podporovatelem kruhového objezdu.

Jan Kašpar
člen občanského sdružení Mukařov-sko
 

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz