Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Starosti starosty

5. června 2008, Rudolf Semanský

Přiznávám se hned v úvodu svého příspěvku, že články do Mukařov-ska kvůli pracovnímu vytížení posílám vždy až na poslední chvíli a šéfredaktor Vítek Šoupal by jistě namítl, že až po ní. Má to však i své výhody, neboť tak alespoň mohu reagovat na aktuální dění v obci.

Jistě si vzpomínáte, že jsem v minulém čísle zmínil parkování vozidel na chodnících a na ulicích před domy – situace se po tomto příspěvku částečně zlepšila, ovšem na druhou stranu musím s politováním konstatovat, že v této souvislosti došlo i k dalším nepříjemnostem, před kterými jsem varoval. U mateřské a základní školy došlo k vykradení několika vozidel – zde se však jedná o parkování krátkodobé a nesouvisí s tím, zda auta stojí na silnici nebo na chodníku, ale přesto – na chodníku nemají co dělat.

Daleko vážnější situace nastala ale přímo v obci – nejdříve bylo nahlášeno několik posprejovaných aut, která jejich majitelé nechávají venku před domem, a nakonec došlo i k tomu, že kdosi záměrně polil hořlavinou a zapálil automobil v ulici Nová. U požáru musela zasahovat naše hasičská jednotka a jen díky souhře okolností nedošlo k rozšíření požáru na plynovou přípojku.

Pokud by se situace měla zlepšit, opakuji, že nevidím jinou možnost, než zřízení Obecní policie. Naše obec bude mít již brzy přes 2000 obyvatel a jistě se mnou budete souhlasit, že problémů k řešení by strážníci měli denně dost a dost.

Ale k příjemnějším zprávám – na konci měsíce dubna jsme na Krajský úřad podali žádost o grant na měřiče rychlosti – radary a tento projekt byl schválen. Dnes již tedy víme, že z obdržené dotace budeme moci ve všech třech našich obcích rozmístit tato měřící zařízení, která ukazují aktuální rychlost projíždějících vozidel a jsou schopny zaznamenávat i statistiku.

Vnitřní části obcí pak budou na vybraných místech osazeny příčnými zpomalovacími prahy, které jsme před nedávnem přikoupili k těm stávajícím – je to asi nezbytné, neboť po jejich sejmutí před zimou se v ulicích i přes vyznačení dopravními značkami Obytná zóna opět jezdí znatelně rychleji než předepsanou 20km rychlostí.

Jak již asi především srbínští občané vědí, v minulých dnech bylo dokončeno dětské hřiště v Třešňovce a čerstvě osetou trávu kolem herních prvků nám zatím vydatně zkrápí déšť. V době vyjití tohoto článku by mělo být po slavnostním otevření, které je plánováno na začátek června. Věřím, že hřiště bude hojně a s oblibou využíváno.

V těchto dnech také byly zahájeny vlastní práce na výstavbě chodníku do Srbína, které se hlavně díky úsilí kolegy Kašpara podařilo sladit s opravou povrchu ulice Choceradské. Chodník - resp. jeho první etapu po ulici Na Pískách - firma dokončí letos v srpnu.

Jak jste se mohli dočíst v minulém čísle, byla podána žádost o projekt na rozšíření mateřské školy, probíhají práce na rekonstrukci vodárny v Žernovce, intenzifikace a rozšíření čistírny odpadních vod v Mukařově, která umožní napojení dalších zájemců o ekologickou likvidaci odpadních vod. Ještě chci upřesnit, neboť na tyto otázky často odpovídáme – výstavba kanalizace pro Srbín a Žernovku, pokud na akci obec získá dotace, bude zahájena nejdříve po roce 2010, 2011. Nepřesné informace, že se začne co nevidět, neberte prosím vážně.

 
FotoRudolf Semanský, Mukařov
starosta obce
člen občanského sdružení Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz