Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Starosti starosty

29. ledna 2011, Rudolf Semanský

Předání výtěžku sbírky paní Svatošové starostou Mukařova R. Semanským V úvodu svého příspěvku mi dovolte, abych Vám všem, čtenářům tohoto dvouměsíčníku popřál do roku 2011 pevné zdraví, mnoho štěstí, klidných a příjemných dnů a co nejméně starostí.

V závěru uplynulého roku jsme se mohli setkat na několika akcích, které Obecní úřad pořádal nebo spoluorganizoval, jako například předvánoční setkání seniorů v mukařovském pohostinství U Kostela, které se setkalo s příznivou odezvou a hojnou účastí našich dříve narozených spoluobčanů, nebo Vánoční koncert v mukařovském kostele (viz foto v titulku časopisu), jehož výtěžek z dobrovolného vstupného zčásti pokryje nutnou opravu střechy tohoto kostela.

Začal nový rok, nově zvolení zastupitelé i zájemci z řad občanů se postupně seznamují s prací v jednotlivých výborech obce, tak jak do nich byli nominováni dle své odbornosti nebo zájmu o spolupráci a nové zastupitelstvo má za sebou již několik zasedání. Jedním z nejdůležitejších úkolů v závěru roku 2010 bylo stanovit rozpočet na rok 2011, provést inventury obecního majetku a začít připravovat plán práce na letošní rok. Asi nejvíce práce měl finanční výbor, který postupně shromažďoval podklady a návrhy od jednotlivých organizací a výborů, aby s ohledem na předpokládané příjmy obce sestavil návrh rozpočtu, který předkládá zastupitelstvu ke schválení, případně k připomínkám.

Každoročně se začátkem roku je nutno i schválit ceny svozu komunálního odpadu a zajistit distribuci známek na nádoby jednotlivým majitelům nemovitostí. V dopisech byly rozesílány jak složenky tak i známky pro příslušný rok, na základě kterých byly popelnice vyváženy. V roce 2010 se však stalo to, že překvapivě velký počet občanů si známku vylepil, popelnici nechal vyvážet, ale složenku po celý rok neuhradil. Tento fianční propad činil pro obec neuvěřitelných 130.000,- Kč, neboť svozová společnost samozřejmě nádoby s platnými známkami vyvážela a ceny účtovala obci. Proto se zastupitelstvo rozhodlo v letošním roce praktikovat systém zavedený v některých městech a obcích v okolí a to je výdej příslušné známky až po doložení platby. Z tohoto důvodu budou známky vydávány v kanceláři OÚ proti potvrzení o platbě, případně platbě v hotovosti. Vzhledem k tomu, že jsme si vědomi jistého omezení, bude možné si známku vyzvednout nejen v úředních hodinách, ale každý pracovní den nebo si ji nechat zaslat poštou. Ještě dodávám, že žluté známky roku 2010 budou v platnosti do konce února 2011, poté již nádoby nebudou bez platné známky pro rok 2011 vyváženy.

V těchto dnech je zima doufejme již v druhé polovině, za sebe si přeji, aby se nám s jejími nástrahami podařilo vyrovnat alespoň tak jako v závěru roku, i když s obavami čekám, co zima udělá s místními komunikacemi. Komunikace vyšších tříd vypadají tak jak vypadají, svůj vliv na tom jistě má i zvýšená kamionová doprava a naše obec se samozřejmě zapojila do iniciativy dotčených obcí a měst od městské části Uhříněves až po tuším Zásmuky, kde společně usilujeme o omezení nebo odklon kamionové dopravy, kontroly dodržování předpisů a rychlosti a překračování celkové hmotnosti. Kdyby nic jiného, měli bychom požadovat alespoň co nejčastější kontroly ze strany Policie ČR, neboť nečinně přihlížet současnému stavu nelze.

Neradostná je i zpráva regionálního autobusového dopravce, že z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu Středočeského kraje budou pravděpodobně rušeny některé autobusové linky, případně si je obce budou muset platit samy. S odpovědnými pracovníky Krajského úřadu a společnosti ROPID se na toto téma snažíme jednat, ovšem výsledek zatím není vůbec jistý – zatím se podařilo pouze posunout termín rušení linek na březen.

O výsledcích těchto jednání a nejen o nich ale zase až v příštím vydání dvouměsíčníku.

Přeji krátkou zimu a stále delší dny.
 

 
FotoRudolf Semanský, Mukařov
starosta obce Mukařov
člen o.s. Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-11 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz