Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Starosti starosty - jako úvodník - září 2008

28. září 2008, Vítek Šoupal

Doufám, že Vás nezaskočilo, že "Starosti starosty" v tomto čísle nepíše Ruda Semanský. Neznamená to, že by se udála změna ve vedení obce, ale čistě a prozaicky Rudu sklátila chřipka – to je teď jeho hlavní "Starost". Podělit se tak o to, co se "na obci" řeší, připadlo na mne.

Odkud začít? Zkusím to od těch našich nejmenších – dětí. Po dvou letech se podařilo z větší části naplnit předvolební slib vybudování dětských hřišť v Mukařově a na Srbíně. O budování a otevření mukařovského hřiště se dočtete na stránce 4. Maminkám i tatínkům díky. Věřme, že příští rok otevřeme i třetí zbývající na Žernovce.

S dětskými hřišti úzce souvisí také školka a škola. Nedávno jsem na webu obce reagoval na dotaz proč obec nevyužívá dotace? Opak je pravdou! V poslední době jsme, co se týče projektů a podání dotací, udělali velký kus práce. S ohledem na stav našich obcí toho před námi ještě hodně leží. V průběhu října bychom se měli dozvědět výsledek žádosti o dotaci na rozšíření a rekonstrukci mateřské školky. Jsme sice zatím mírně optimističtí, protože projekt se probojoval až do posledního 3. kola výběrového řízení. Nic však zatím není rozhodnuto.

S rozšiřováním školky souvisí také kapacita základní školy, kterou řešíme již delší dobu – viz např. polemika o rozšíření školy v letošním 1. čísle. Je velmi pravděpodobné, že v příštím roce nebude možné sloučit některé dvě vyšší třídy a do školy tak přibude pouze jedna třída prvňáčků.

I přes snahu o diskusi o nutné spoluúčasti okolních obcích (a je jich 13, které k nám posílají děti) se nedařilo s nimi najít potřebnou společnou řeč. Nutno ovšem přiznat, že to do léta bylo pouze v rovině úvah a dohadů ze strany vedení školy, pro kolik dětí bude škola do budoucna zapotřebí.

V létě letošního roku jsem tedy nakonec sedl a oprášil své znalosti demografie z vysoké školy. Díky tomu vznikl dokument s lehce honosným názvem "Základní demografická studie populačního vývoje Mukařovska (a okolních obcí) s ohledem na potřebnou kapacitu základní školy v Mukařově"

Z čísel získaných na Českém statistickém úřadu je zřejmé, že se za posledních 5 let zvýšil počet obyvatel Mukařova a 13-ti spádových obcí o 32% (!!!) z 4746 obyvatel na 6281 (za M+S+Ž z 1256 na 1641). Nárůst počtu obyvatel má dva důvody, které se vzájemně umocňují, a to přistěhování mladých rodin do regionu a zvýšená odložená porodnost tzv. Husákových dětí.

Strom životaDnes má mukařovská škola 315 žáků. Modelováním možného dalšího rozvoje počtu obyvatelstva vyšlo, že v lepším případě budeme potřebovat v roce 2012 minimálně 473 míst a v roce 2015 alespoň 497. Bude tedy nutné rozšířit kapacitu školy nebo omezit okruh dětí, které by do ní dojížděly (případně obojí). Otázkou je jak celý problém řešit a kdo to zaplatí? Ani zaklínadlo evropských dotací totiž není všemocné. V Říčanech, kde disponují celou armádou úředníků, na novou školu čekali 7 let.

Škoda, že na takovéto věci nebylo pamatováno na začátku tohoto desetiletí, když se bez jakýchkoliv podmínek povolovala hromadná výstavba u nás i v okolních obcích. Ve světle této studie pak slogan "Škola, školka v místě" u většiny inzerátů na prodej pozemků a domů v našem okolí zní úplně jinak. Je mi ale jasné, že si developer do své nabídky nenapíše: "Škola, školka v místě – kapacitně nedostačující…"

Řešením tohoto problému byl pověřen strategický výbor obce spolu s vedením školy. Doufám, že do zimy bude jasné jaké řešení je pro nás nejvhodnější.

Strom životaKdyž už jsme se dotkli dotací, tak stojí za to zmínit, že členové sdružení Pro Srbín a Mukařov-sko připravili projekt obnovy zvoničky a památníku obětem 1. sv. války na Srbínské návsi. Po zajímavost na fotce z roku 1976 vidíte stráž vojáků a pionýrů u pomníku před tehdejším MNV Srbín.

Projekt podala obec Mukařov jako jeho garant na MAS Říčansko. Věřme, že podobně, jako byl letos obnoven pomník na Žernovce (viz str. 3), příští rok započne obnova návsi na Srbíně. Zvonička a pomníček by měly být prvními kroky. Po letošní masivní investici v podobě obnovy Choceradské a dokončení chodníku podél ní začíná i Srbín vypadat tak jak by měl – tj. "k světu".

Mějte se všichni podzimně-barevně a na viděnou třeba na drakiádě

 
FotoIng. Vít Šoupal, Mukařov
předseda strategického výboru obce
předseda občanského sdružení Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz