Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Autobusy se přesunou přes odpor obce

24. listopadu 2008, Rudolf Semanský

O chystané změně tras autobusů jsme byli informováni společností ROPID před několika měsíci, ke konkrétnímu představení jednotlivých změn v trasách a návaznosti na nově vzniklé linky jsme ale obdrželi upřesňující informace až začátkem listopadu 2008 při osobní návštěvě zástupců fy ROPID u nás na úřadě.

anketaDůvody, které vedly ROPID k této změně, jsou popsány níže v dalším článku od zástupce ROPIDu. S ohledem na reakce vás občanů, jak přímé, tak prostřednictvím diskusního fóra a v anketě na webu obce, jsme ROPIDu vyjádřili zamítavé stanovisko obce. To bylo také podpořeno usnesením zastupitelstva obce.

Bohužel ROPID nevzal vůbec v potaz náš nesouhlas s úplným zrušením všech přímých spojů do stanice Depo Hostivař, tj. s nutností přestupu v Uhříněvsi pro všechny cestující, kteří musí pokračovat tímto směrem. Druhým problémem je zrušení linky 393 a její nahrazení linkou 489. Při úvodním jednání, jsme na to nebyli ROPIDem upozorněni. Tuto skutečnost nám však později připomněli občané Srbína, kterých se změna velmi zásadně dotýká, a proto jsme opět okamžitě písemně zareagovali na adresu ROPIDu.

Zatím poslední reakcí byl čtvrteční (20/11) telefonát vedoucího plánování provozu, že provedené změny jsou možná jen dočasné, neboť po několika měsících dojde k vyhodnocení na základě kterého bude rozhodnuto, jak se nový systém osvědčil. Věřme tedy, že pokud se systém nejen u nás, ale ani v okolních obcích neosvědčí, dojde k řešení, které bude pro cestující - obyvatele našich obcí - trochu vstřícnější.

Jizdní řády autobusů naleznete a vyhledávání v nich na webových stránkách: http://www.dpp.cz/idos.

 

FotoRudolf Semanský
starosta obce Mukařov
člen o.s. Mukařov-sko


 

B

Příměstské autobusy od Říčan opustí Depo Hostivař, nově pojedou na Háje

24. listopadu 2008, Filip Drápal (ROPID)

K termínu celostátní změny jízdních řádů 14.12.2008 dojde k zásadní změně dopravní obsluhy oblasti Uhříněvsi a Říčanska. Příměstské autobusové linky ve směru od Kostelce nad Černými lesy a Říčan, které dosud v Praze končily u metra A Depo Hostivař, budou přesměrovány ke konečné stanici metra C Háje. S tím souvisí i úpravy městských autobusů v oblasti Uhříněvsi a také příměstských autobusů v oblasti Klokočné, Svojetic a Struhařova. Část spojů z Kolodějí a Dubče také opustí Depo Hostivař a všechny autobusy z těchto čtvrtí pojedou nově na Skalku.bus

Hlavním důvodem takto zásadních změn je zlepšení dopravního spojení obcí a měst na jihovýchodě od Prahy s hlavní městem. Na Kutnohorské ulici totiž dochází ke každodenním kolonám a autobusy zde ztrácí až desítky minut. Navíc metro C nabízí mnohem kratší interval oproti „áčku“, na kterém navíc jezdí na Depo Hostivař pouze každá druhá souprava.

Příměstské autobusy na Háje
Na Hájích budou nově ukončeny příměstské linky 381, 382, 383 a 387, přičemž linka 393 bude zrušena a sloučena se souběžnou linkou 383. V Uhříněvsi bude pro cestující do původních zastávek v Praze zajištěn přestup na městské autobusy ve směru Depo Hostivař. Navíc bude zkušebně v ranní špičce tento směr posílen speciálními vloženými spoji linky 264. Předpokládáme, že díky přesměrování příměstských autobusů snížíme zpoždění na těchto linkách a zpříjemníme cestu lidem do Prahy, neboť už nebudou muset na metro čekat tak dlouho. Díky kratší trase příměstských autobusů také budeme moci posílit tyto linky v nejžádanějších obdobích. Na lince 382 bude v nejžádanějším čase zaveden nový spoj v pracovní dny ráno z Jevan v 6:04, který bude možno zejména využít díky jeho volné kapacitě. Vložené spoje na lince 387 zajistí spolu s linkou 381 souhrnný interval 10 minut v ranní špičce. Linky 381 a 387 budou v Praze zrychlené, budou tedy zastavovat pouze na nejvýznamnějších zastávkách. Z důvodu zachování současné ceny jízdného ve směru Depo Hostivař bude na linkách 264-266 mezi Uhříněvsí a Depem Hostivař platit také tarifní pásmo 0.

Místo linek 383+393 pouze linka 383
Sloučením linek 383 a 393 vznikne jedna silná linka 383 Háje – Chocerady. V praxi to bude znamenat, že tyto autobusy již nepojedou přes Srbín a Klokočnou. Důvodem je zrychlení linky i zpřehlednění sítě příměstských autobusů. Náhradou vznikne pro Srbín a Klokočnou nově vedená linka 489, která bude navázána na „pražské“ autobusy v Mukařově. Navíc tato linka pojede nově na vlak do Strančic, čímž vytvoříme novou možnost rychlého spojení s Prahou bez rizika zpoždění vlivem přetížené silnice do Prahy.

Nové spojení na vlak do Strančic
Obce Středočeského kraje na Říčansku a Ondřejovsku budou mít novou možnost přestupu na výrazně posílené vlaky ve Strančicích. Pro lepší spojení s Prahou bude fungovat linka 489, která odveze lidi z Mukařova, Srbína, Klokočné, Svojetic, Struhařova a Mnichovic na vlak do Strančic. Od prosince totiž začnou jezdit vlaky ze Strančic do Prahy ve špičkách každých 15 minut. Linka 489 pojede do/ze Strančic v pracovní dny cca od 6 do 18 hodin, tedy v době největších potíží na silnicích, kdy chceme část cestujících nalákat na rychlé a pravidelné vlakové linky S9 a S29 do Prahy. Spoje na této lince budou také částečně nahrazovat některé dnešní spoje linky 393 zejména v úseku Klokočná – Mukařov. Z linky 489 bude možné přestoupit nejen na vlaky ve Strančicích, ale samozřejmě také na autobusy na Prahu. Přestupy budou zajištěny (garantovány) v zastávce Mukařov, u části spojů o víkendu také ve Svojeticích a Struhařově na linku 383 – u některých spojů pojede autobus z Klokočné do Struhařova, odkud bude pokračovat přímo jako linka 383 do Prahy.

Možnosti přestupů z příměstských linek v Praze
ZastávkaLinkySměr
Nové náměstí 264, 265, 266, 364 Depo Hostivař
Sídliště Petrovice 154, 183, 240, 271 Nádraží Hostivař, Skalka, Dubeč, Běchovice,
Černý Most, Vysočany, Prosek
Háje C, 154, 165, 170, 213 Jižní Město, Praha 4, centrum, Praha 5

Jak cestovat vlakem – ze Strančic do Prahy každých 15 minut
Díky výraznému posílení vlaků na trati Praha – Benešov se nabízí výhodná alternativa přeplněným silnicím – ze Strančic do Prahy budou jezdit vlaky ve špičkách každou čtvrthodinu, mimo špičky po 30 minutách. Na vlaky bude navazovat nově vedená linka 489 Mukařova a také dnešní linka 385, která doveze cestující na vlak do Říčan. Ze Strančic bude možné jet vlakem nově přímo až do pražských Vysočan, a to linkou S29 ve špičkách každou půlhodinu, mimo špičky jednou za hodinu. Pro srovnání – cesta ze Strančic na pražské hlavní nádraží potrvá 35 minut, do Vysočan to bude trvat 45 minut. Ve vlacích na této trati platí nejen klasické předplatní jízdenky PID, ale i běžné jednotlivé jízdenky PID, jaké se používají v příměstských autobusech. Například z Mukařova či Klokočné budete moci jet na stejnou jízdenku do Prahy jak autobusem, tak vlakem.

 

FotoIng. Filip Drápal
ROPID - vedoucí odboru marketingu
tel.: +420 234 704 593; +420 602 379 792
email: drapal@ropid.mepnet.cz
 
Rytířská 10/406
110 00, Praha 1
tel.: +420 224 234 737
fax: +420 224 229 423
e-mail: ropid@ropid.mepnet.cz
http://www.ropid.cz

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a odkazy:


 

 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz