Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Opravy komunikací v obci

8. července 2006, Rudolf Semanský

OpravyJak asi většina z Vás zaznamenala, v minulých dnech probíhaly v našich obcích opravy asfaltových komunikací. A protože se práce pomalu blíží k závěru, je na místě informovat o několika faktech.

V první řadě – jednalo se skutečně pouze o opravy, neboť na položení nových povrchů obec peníze zatím opravdu nemá. Vždyť jen cena těchto oprav se bude pohybovat okolo 1.300.000,- Kč a to jsou opravdu jen „záplaty“ nejhorších úseků.

Během oprav jsme několikrát byli upozorňováni, že: na nějakou díru se zapomnělo, v některé ulici asfaltéři vůbec nebyli a nebo, že takovéto opravy jsou k ničemu, protože za rok budou povrchy silnic stejně děravé. Všechny tyto připomínky se nám snad podaří objasnit v následujícím odstavci.

Dohoda s firmou Šmíd, která byla zastupitelstvem odsouhlasena pro opravy komunikací, zněla tak, že po dokončení celé akce bude se starostou obce vyhodnocen stav oprav, znovu se projdou všechny ulice a ty části, které si to zaslouží budou doopraveny. Věřím, že až na drobné výjimky se nám podaří nic nepřehlédnout. S ulicemi, ve kterých firma vůbec nebyla, je to složitější – někdy se jedná o komunikace, které nejsou ve vlastnictví obce, někdy by jejich opravy v současné chvíli, kdy zde probíhá stavební činnost byly opravdu vyhazování peněz oknem a někdy je opravdu třeba požádat o trpělivost a povrch vyřešit novým kobercem, neboť záplaty by situaci nevyřešily.

Ovšem komunikace v obci, to nejsou jen silnice, možná jste si povšimli, že došlo ke snížení přeci jen trochu vysokého retarderu u mukařovského Domu hasičů, byly opraveny některé části chodníků v obci a některé, zejména ten podél hlavní silnice ještě oprava čeká. Na těchto opravách se budou podílet zejména zaměstnanci obce, kteří mají na starost vzhled obcí a veřejné zeleně, a to hned, jak trochu poleví růst trávy a křovin, který je v současnosti plně zaměstnává.

No a případné opravy a budování dalších chodníků nebo silnic bude záležet na schopnosti příštího zastupitelstva zajistit dostatek finančních prostředků, ať již formou dotací nebo příspěvků na rozvoj obce od jednotlivců, ale hlavně realitních a developerských firem.

Rudolf Semanský, Mukařov
starosta obce Mukařov,
člen občanského sdružení Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz