Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Výstavba kruhového objezdu na Budech - stav březen 2007Křižovatka na Budech

16. března 2007, Jan Kašpar

Kdo sleduje přípravu podmínek a zpracování projektové dokumentace pro výstavbu kruhového či lépe svým tvarem oválného objezdu na frekventované křižovatce Na Budech jistě ví, jaké úsilí stávající vedení obce věnuje realizaci tohoto projektu. Už od loňského léta je však jasné, že jedinou dotčenou stranou (tj. stranou jejíž pozemek je zahrnut do projektu), která se se svými námitkami vlastně vyjádřila k projektu záporně, jsou manželé Holovští.

Přes veškerou snahu zvrátit jejich nepochopitelné negativní stanovisko (zahrnující i nabídky kompenzací ze strany obce) bylo nakonec nutno v projektu udělat takové změny, aby deformací tvaru ramene křižovatky a částečnou úpravou pěší dopravy v prostoru křižovatky bylo dosaženo stavu, kdy pozemek Holovských nebude předmětem trvalého ani dočasného záboru, tj. nebude pozemkem dotčeným stavbou! V předcházejících dnech tak bylo úpravou projektu doplněno podání a požádáno k obnovení územního řízení.

Před vydáním územního rozhodnutí mají všechny dotčené strany možnost seznámit se s předloženou dokumentací a případně vyjádřit své připomínky. Křižovatka na BudechZa tímto účelem svolává Stavební úřad doplňující ústní jednání 10.dubna t.r. Přejme si za všechny občany a uživatele této komplikované a nebezpečné křižovatky, aby nic nebránilo k vydání územního rozhodnutí, jako důležitého kroku pro doufejme realizaci objezdu ještě v letošním roce.

Ing. Jan Kašpar
místostarosta Mukařova
člen občanského sdružení Mukařov-sko
 

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz