Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Petice za dostavbu Silničního okruhu kolem Prahy - úsek 511

8. října 2011, Vítek Šoupal

 
Motto: "Trápí nás tisíce kamiónů, hluk, špatný vzduch,
nebezpečné rozbité ulice a chodníky. Prosíme, pomozte nám."

 
auto

Dlouhodobě neutěšenou dopravní situaci Mukařovska a Říčanska v současné době komplikuje nevyjasněná situace s pokračováním výstavby pražského okruhu. Kamióny, které po okruhu přijíždí od Plzně a míří na Mladou Boleslav nebo Hradec králové si z velké míry zkracují cestu přes naše vesnice na místo toho, aby se vracely po dálnici do Prahy. Zastupitelstvo obce podpořilo na svém zasedání 4.10.2011 petici, která apeluje na příslušné orgány, aby se se stavbou části pražského okruhu 511 (od D1 po Běchovice) započalo co nejdříve.

Petici můžete podpořit i Vy - buď osobně na Obecním úřadě v Mukařově, Městském úřadě v Říčanech, nebo jejím stažením, podepsáním a odesláním na kontaktní adresy uvedené na tomto formuláři ke stažení.

Výňatek z petice:

peticeMy, níže podepsaní občané České republiky, vyzýváme poslance a senátory Parlamentu ČR a dále pak Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Magistrát hl. m. Prahy a zastupitele Středočeského kraje, aby se zasadili o co nejrychlejší výstavbu a zprovoznění Silničního okruhu kolem Prahy /SOKP/, stavby 511 Dálnice D1 - Běchovice.

Výstavba zmiňovaného úseku je zásadním předpokladem pro zachování kvality života desítek tisíc obyvatel východního okolí Prahy. Tato část měla logicky stavebně navazovat na dokončenou část 512 SOKP. Jenže začátek stavby se nyní odsouvá za rok 2014 a dopravní zátěž v regionu nekontrolovaně narůstá a v jejím důsledku dochází ke kumulaci dopravně bezpečnostních rizik, dlouhodobému překračování hygienických limitů hladiny hluku a na některých exponovaných místech i koncentrací škodlivých látek, které ohrožují zdraví obyvatel.

Jen v Říčanech mezi rodinnými domy projíždí přes tři tisíce kamionů denně. V městské části Praha-Uhříněves je kamionová doprava zásadní příčinou každodenních kolapsů. Masivní tranzitní dopravou jsou nově zatíženy i další obce jihovýchodně od Prahy, např. Úvaly, Mukařov, Vyžlovka, Mnichovice, Stránčice…
 

FotoIng. Vít Šoupal - Mukařov
předseda o.s. Mukařov-sko
zastupitel obce Mukařov


 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články a odkazy:

B

 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz