Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Dvouměsíčník ..^

Dvouměsíčník Mukařov-sko 2010

Dvouměsíčník - ročník: 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
 

Dvouměsíční Mukařov-sko je jako periodicky vydávaná tiskovina od začátku roku 2006 registrován podle § 7 zákona číslo 46/2000 Sb. (Tiskový zákon) Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 16658. Náhled do Evidence periodického tisku - ZDE..^

Dvouměsíčník Mukařov-sko začal vycházet v lednu 2006. V současné době je tištěn od května 2008 v nákladu 1000 kusů v rozsahu 8-12 černobílých stran formátu A5. Časopis je distribuován do všech domácností Mukařov-ska - tj. Mukařova, Srbína, Žernovky a části Louňoviček (domy s červenám číslem popisným a schránkou).

REKLAMA:
Podmínky pro umístění reklamy v časopisu naleznete zde - CENÍK REKLAMY.
 
STÁHNĚTE SI:
Komplet 6-ti čísel dvouměsíčníku MUKAŘOV-SKO/2010 - Komplet => pdf
 

vanocni stromekPřipravte se, začínáme!
6. číslo / V. ročník - prosinec 2010 - leden 2011

Původně jsem tento úvodník začala titulkem "A je po všem". Jenže vyjmenovávání toho, co všechno skončilo, mě dostalo tak říkajíc na konečnou a když jsem se z toho nemohla pozitivně vymotat, raději jsem začala odznovu – takže: "Připravte se, začínáme!". Pozitivní začátek je totiž přesně to, co snad všichni potřebujeme a co vám alespoň trošku chceme v našem "Mukařováčku" zprostředkovat ;-)

Jubilejní třicáté číslo našeho dvouměsíčníku (6. číslo pátého ročníku) by se Vám mělo dostat do rukou na počátku adventu, doby příprav. Podzimní chystání zahrad na zimu je za námi. Někdo už má dárky připravené, jiný je teprve shání, či shánět bude. O pečení cukroví a vánočních stromcích ani nemluvě.

I naše – mukařovsko-srbínsko-žernovské – zastupitelstvo v novém složení má plné ruce příprav na nový, jistě pozitivní začátek. Jedním z prvních kroků nových zastupitelů bylo, hned po volbě nového vedení obce (s jehož složením se můžete seznámit i Vy na straně 5), schválení finančního daru manželům Svatošovým, jejichž dům dva dny před ustavujícím zastupitelstvem lehl popelem.

Také díky zásahu mukařovských hasičů nedošlo k rozšíření požáru silným větrem na okolní budovy. Po schválení žádosti Středočeským kraje, zřídila obec k 19.11. speciální účet pro pomoc postiženým, který má číslo: 27-8817470257/0100 (KB).

Věřím, že pro Vás nebude v tomto adventním čase těžké, udělat dobrý skutek, pomoci svým sousedům a byť i drobnou částkou jim ulehčit letošní Vánoce a pomoci s novým začátkem.

I když je na to ještě strašně brzo, přeji Vám všem poklidné prožití svátků vánočních, úspěšný start do nového roku, zdraví a štěstí v míře vrchovaté. A zachovejte našemu dvouměsíčníku přízeň i v druhé pětiletce, do které právě vstupuje.
 

Jana Šoupalová
redakce časopisu Mukařov-sko
 

Dvouměsíčník MUKAŘOV-SKO - 6/2010 pdf
 

B

Dvouměsíčník Mukařov-skoÚzemní plán a obecní volby
5. číslo / V. ročník - říjen-listopad 2010

Zatímco z obrázku pod titulkem časopisu Mukařov-sko na Vás ještě vykukuje prosluněná Charitní louka (byť letos značně rozmáčená) plná pouťových atrakcí, dnešní přeháňkové počasí již nasvědčuje tomu, že babí léto je za námi a podzim převzal pevně otěže.

O čem tedy je letošní předposlední číslo našeho dvouměsíčníku? Tématům vévodí dovršení úsilí obce o schválení územního plánu a říjnové obecní volby. Obě dvě témata spolu souvisí možná více, než je na první pohled zřejmé. Budou to totiž členové nového zastupitelstva, kteří mohou do již schváleného územního plánu znovu zasáhnout. Je proto dobře se ptát, koho v říjnu zvolíte a jaký má s územním plánem "plány" – jak o tom píše Marcela Eichnerová na straně 4. Období nekoncepční výstavby na přelomu tisíciletí se podepsalo na tváři našich tří obcí Mukařova, Srbína a Žernovky velmi výrazně.

Na straně 10-11 vám přinášíme přehled kandidujících subjektů do obecních voleb. Některé se prezentují i na svých webových stránkách, o jiných není ani slechu (?). Zkuste si schválně zadat do Google.cz jejich název + "Mukařov, Srbín, Žernovka" ...

Dalším tématem jsou zamyšlení na straně 2 a 3 na téma dotací a jejich čerpání. Nejen obec může totiž čerpat dotace.

Z podobného soudku je příspěvek věnovaný rozšíření kapacit školy, školky a školičky od Přemka Zimy na straně 5. Bez dotací by se ani tyto akce nemohly zrealizovat. Stejně tak nemůžeme zapomenout na slavnostní předání nové hasičské techniky v polovině září v Mukařově (dotace ministerstva vnitra), o kterém si můžete přečíst na straně 8 v článku Michala Pokorného.

Nejen mukařovským hasičům se daří. Podzim se nese ve znamení úspěchů i družstva žen SDH Žernovka, jak se dozvíte z článku Matěje Mlčocha na straně 8.

A když už jsme u akcí, tak máme za sebou vyvedenou Koloběžkiádu a PoPoLEs a ještě nás do konce listopadu čekají Dýňování, Lampióňák a Mukařovská Hvězda Hvězd. Kalendář akcí je již tradičně spolu s rozpisem domácích utkání fotbalistů na konci čísla.

Přeji Vám barevný podzim a dostatek rozvahy při říjnových obecních volbách. Máte šanci rozhodnout o směřování našich obcí, tak nenechte za sebe rozhodnout jiné a přijďte v pátek 15. nebo sobotu 16. října do Sokolovny "zahlasovat".
 

Vítek Šoupal
šéfredaktor časopisu Mukařov-sko
 

Dvouměsíčník MUKAŘOV-SKO - 5/2010 pdf
 

B

Cesta, kterou se budou ubírat naše obce, závisí i na Vás
Volební speciál - září 2010

Dvouměsíčník Mukařov-sko - volební speciálKdyž jsme se před 4 lety v komunálních volbách ucházeli o Vaše hlasy, slíbili jsme Vám, že budeme usilovat o to, změnit v našich obcích věci k lepšímu...

V té době se obec Mukařov nacházela v nejednoduché situaci. Hrozilo vracení dotací. Nepříliš příznivý byl stav veřejných financí, místních komunikací, nedostačovala kapacita školy, školky, čistírny odpadních vod a vodovodních zdrojů v Žernovce. Lidé volali po zlepšení pořádku v obci...

I z těchto důvodů se v té době v komunálních volbách do zastupitelstva, kromě společné kandidátky Mukařov-ska, nikdo nehrnul. S určitou hrdostí tak teď můžeme prezentovat realizované projekty volebního období 2006-10 jako úspěch sdružení Mukařov-sko.

V letošních obecních volbách již není naše sdružení jediné, které se bude ucházet o přízeň Vás, voličů. Nejen proto jsme pro Vás připravili toto mimořádné vydání dvouměsíčníku Mukařov-sko, který pro Vás vydáváme již 5 let. Chceme Vám opět představit naše kandidáty do zastupitelstva i náš program, který je sestaven na základě čtyřletých zkušeností s vedením obce a úspěšných projektů, jejichž výčet naleznete na dalších stránkách.

Obsah číslaI nadále je ústředním mottem našeho programu zachování Mukařovska jako příjemného místa pro život, s úzkou vazbou na udržení a zachování nezničené přírody v blízkém okolí.

Až tedy budete v říjnu přemýšlet, komu dát svůj hlas, vzpomeňte si, s kým jste se měli šanci setkávat v průběhu posledních let na akcích v naší obci, kdo měl o dění v obci zájem a kdo Vás pravidelně oslovoval?! Věříme, že si vzpomenete na nás!
 

Rudolf Semanský
člen o.s. Mukařov-sko
starosta obce Mukařov

 

Dvouměsíčník MUKAŘOV-SKO - 5/2010 pdf
 

B

Dvouměsíčník Mukařov-skoHurá, je tu pouť!
4. číslo / V. ročník - srpen-září 2010

Vzpomínám si na naše dětská letní dobrodružství, která jsme zažívali v Mukařově a jeho okolí. Stavění "bunkrů" v lese, budování hrází na potocích, trhání třešní, blum a dalšího ovoce po škarpách. Klučičí války v balících slámy na poli tam, kde dnes stojí nové domy. Koupání v rybnících a zatopených lomech.

Léto pozvolna plynulo, ale když přijela na louku k charitě pouť, bylo nám jasné, že už se neodvratně blíží konec prázdnin a s ním i škola. Takže jsme si tu naši Mukařovskou pouť chtěli co nejvíc užít. Atrakcemi posetá louka, špalír stánků s všemožnými - možnými i nemožnými věcmi, chovatelská výstava s bohatou tombolou a nedělní mše svatá Nanebevzetí Panny Marie v kostele. To vše vždy přilákalo zástupy lidí.

Jako každý rok i letos pouť dorazí v první polovině srpna. Točit se začne ve středu 11. a hned ve čtvrtek obec domluvila s provozovatelem poutě 30% slevu pro děti na atrakce, stejně jako vloni. Hlavní část pouti se odehraje opět 14.-15. srpna - v sobotu a neděli. Sobotní večerní nebe ozáří již tradiční ohňostroj.

Díky souběhu dalších pouťových termínů u nás letos atrakce zůstanou trochu netradičně i další týden. V sobotu a neděli 21. a 22. srpna si tak budou moci malí i velcí pouťové radovánky užít znovu, tentokrát už jako skoro definitivní rozloučení s prázdninami.

Až 22. kolotočáři odjedou, budou nad tím sice děti truchlit, ale na druhou stranu to bude vysvobození pro peněženky rodičů a pro spoluobčany bydlící v blízkosti pouti.

Letošní 4. číslo časopisu Mukařov-sko se Vám dostává do ruky v polovině léta. Jak jste si možná všimli, je zase o trochu tlustší. Poprvé vycházíme v rozsahu 16-ti informacemi nabitých stránek – jak se můžete přesvědčit v jeho obsahu.

Přinášíme Vám průřez tím, co se v obci děje, zprávy ze spolků a sdružení, pozvánky na akce a v neposlední řadě také představujeme společnou kandidátku Mukařov-ska a dalších sdružení pro podzimní obecní volby.

Za čtyři roky v zastupitelstvu jsme si ověřili, že rozvoj obce je během na dlouhou trať. Nabízíme Vám, že v tomto běhu budeme s Vámi pokračovat a navážeme na změny, které poslední 4 roky našim obcím přinesly.

Volby jsou ještě daleko a léto je všude kolem nás, tak si ho i s poutí pěkně užijte a na viděnou na některé z podzimních akcí, třeba v Srbíně na Pochodu pohádkovým lesem.
 

Vítek Šoupal
šéfredaktor časopisu Mukařov-sko
 

Dvouměsíčník MUKAŘOV-SKO - 4/2010 pdf
 

B

Dvouměsíčník Mukařov-sko3. číslo dvouměsíčníku ve schránkách
3. číslo / V. ročník - červen-červenec 2010

Další dva měsíce uplynuly a Vám se dostává do schránek letos již 3. číslo časopisu Mukařov-sko. O čem se dočtete tentokrát a jaké články uvnitř nalezente? Jsou to:

 • Starosti starosty
 • Stezka na Žernovku u piva
 • Školička alternativou školky
 • Přístavba školy po roce, Projektový den ve škole
 • Srbínští stateční, Proč?
 • Mukařovské čarodějnice, SDH Mukařov na jaře
 • Mateřské centrum je tu a pro všechny
 • Žernovská osmička a čarodějnice, Přístavba hasičárny na Žernovce
 • Poničený semafor, Mukařovská kecka po 34.
 • Kamenická stezka, Opravy místních komunikací
 • Kalendář akcí

Hezký den všem.
 

Vítek Šoupal
šéfredaktor časopisu Mukařov-sko
 

Dvouměsíčník MUKAŘOV-SKO - 3/2010 pdf
 

B

Dvouměsíčník Mukařov-sko Stezka na Žernovku, který strom podpoříte Vy ?!
2. číslo / V. ročník - duben-květen 2010

Po řadě let, kdy se mluvilo o tom, jak zajistit bezpečnou spojnici mezi Mukařovem a Žernovkou, se letos v druhém čtvrtletí konečně zrealizuje pěší stezka mezi našimi dvěma obcemi.

Projekt, který připravilo občanské sdružení Mukařov-sko spolu s obcí naplňuje doušku za názvem našeho sdružení – a to, že jsme občanským sdružením "pro Mukařov, Srbín a Žernovku". 80% částky na vybudování stezky bylo získáno přes dotační titul M.A.S. Říčan-sko – Program obnovy venkova metodou Leader. Další podstatnou částí přispěje obec.

Na poli mezi lesem a Žernovkou vznikne také alej z 9 třešní, 13 javorů a 13 jeřábů. Uprostřed aleje bude odpočívadlo pro pěší i cyklisty. V rámci realizace projektu máte i Vy šanci se do něj zapojit – ať už jako fyzická osoba nebo jako firma či organizace. Jak?

Každý ze stromů čeká na svého "sponzora". Příspěvkem v řádu stokorun se můžete stát kmotrem jednoho ze stromů. Zároveň můžete přispět také svou vlastní prací při sázení stromů, které se uskuteční na přelomu dubna a května. Ještě jste se nerozhodli, který strom v aleji si vyberete? Tak neváhejte, ať na Vás nějaký vyzbude. Více informací na obecním úřadě nebo www.mukarov.cz/alej

Slunce v duši, jaro na zahrádce a na viděnou při sázení stromů na Žernovce.
 

Vítek Šoupal
šéfredaktor časopisu Mukařov-sko
 

Dvouměsíčník MUKAŘOV-SKO - 2/2010 pdf
 

B

Dvouměsíčník Mukařov-sko Zima kam se podíváš
1. číslo / V. ročník - únor-březen 2010

Zima, sníh, závěje – nejdiskutovanější témata posledních dnů a týdnů. Po několika letech zase zažíváme opravdovou ladovskou zimu. Děti se koulují, staví sněhuláky a jásají. Rodičové se usmívají, masírují si ztuhlá záda a ruce zmožené od odhazování sněhu. Cestáři se mračí a přemýšlejí, kam ten sníh ještě odhrnou. No a senioři (a nejen oni) raději moc nevycházejí ven, protože tam mráz vykouzlil ledovku "jedna báseň".

V tomto mrazivém čase se Vám dostává do schránek letošní 1. číslo dvouměsíčníku Mu-kařovsko. Přes závěje sněhu je k Vám donesli členové občanského sdružení Mukařov-sko spolu s dalšími pomocníky, kteří se každé dva měsíce starají o jeho roznášku.

Fotografie s vějířem našich časopisů naznačuje, že je toto číslo něčím výjimečné. Ano, začínáme již 5. ročník časopisu a toto je jeho kulaté 25. číslo. Živě si vzpomínám, jak časopisu mnozí předpovídali (a někteří i přáli) brzký konec. Podobně tak stávajícímu zastupitelstvu. Ani jedno se nenaplnilo, což je, doufám, ku prospěchu našich tří obcím. Zhodnocení investičních akcí za rok 2009 i plán činností a rozpočet na rok 2010 najdete v komentářích uvnitř časopisu.

První čtvrtletí každého roku je spojeno kromě bílé zimy také s plesovou sezonou. Zdálo by se, že plesy se konají v zimě proto, že je dříve tma a lidé večer doma, ale jak už naši předkové věděli, nejlepší lék na zimní chmury a deprese je společnost. I letos se můžete společensky vyřádit na řadě plesů a bálů jak v našich obcích, tak v blízkém i dalekém okolí. Termíny sportovního, školního, hasičských a jiných bálů naleznete na konci časopisu v Kalendáři akcí Mukařov-ska.

Co na Vás čeká v únoru a březnu kromě plesů? Bude tu 2. ročník Masopustu (14.2.), Dětský karneval (27.2.), únorová Výstava výtvarných prací dětí pro rodiče "Co už umíme" ve školce a vynášení Morany (21.3.).

Na závěr mi dovolte jeden zimní kameňák na rozehřátí: „Tatí, nás už to sáňkování nebaví.” „Ale děti, jste na čerstvém vzduchu, nenaříkejte a rychle mě vytáhněte zase nahoru na stráň!” :-)
 

Vítek Šoupal
šéfredaktor časopisu Mukařov-sko
 

Dvouměsíčník MUKAŘOV-SKO - 1/2010 pdf
 

 

 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-12 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz