Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Pololetní úprava rozpočtu

18. srpna 2007, Přemek Zima

Pololetní bilancování provedených, probíhajících a budoucích akcí vyvolalo změny ve schváleném rozpočtu.

Ilustrační fotoStalo se tomu zejména díky akutním opravám a doplatkům za minulá léta (vodovod na Žernovce, společná nová školní kotelna, vratka dotace za plyn, věcná břemena za plynovod).

Příjmy se naplnily z 55% a výdaje ve výši 42%. Rozpočtové škrty, hlavně na vrub masivní investice do kotelny pro ZŠ a MŠ ve výši přes 3,3 milionů korun, postihly obnovu rozhlasu, širší záběr oprav silnic a výstavbu chodníků, nebo sanaci budovy úřadu.

Prosím o shovívavost, pokud se na první pohled zdá, že se v obci nic neděje – opak je pravdou, mnoho základních věcí je potřeba dotáhnout do konce dříve než dojde na "blahobyt" nás všech.

Také děkuji předem za vaše podněty do dalšího rozpočtového období, které se začne připravovat již po prázdninách, a kdy akce z letoška znovu naleznou své místo v rozpočtu.

 
FotoIng. Přemysl Zima
předseda finančního výboru obce
člen občanského sdružení Mukařov-sko

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 

 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz