Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Starosti místostarosty - aneb co přinese rozpočet 2009

27. ledna 2009, Jan Kašpar

RozpočetZastupitelstvo obce schválilo v prosinci poměrně velkorysý rozpočet na letošní rok. Kromě pravidelných příjmů a výdajů byl odsouhlasen též rozpočet investičních akcí-projektů. Pokusíme se Vám více přiblížit jejich náplň.

Tak především je to vybudování světelného semaforu u autobusové zastávky na nejfrekventovanějším místě obce. Realizace by měla být v 1. čtvrtletí.

V projektech je pamatováno na nutný podíl obce pro nástavbu mateřské školky. Obec opakovaně podala žádost o dotaci, protože ze svého rozpočtu by celou nástavbu nemohla uhradit. Netrpělivě očekáváme vyjádření orgánů Regionálního operačního programu, který by měl rozhodnout o přidělení dotace do konce března.

Do poloviny roku by se měl konečně instalovat veřejný rozhlas, který umožní rychlou a operativní informovanost občanům o aktuálním dění v obci. V letošním roce by též mělo dojít na generální opravu fasády budovy obecního úřadu, včetně přístřešku pro kočárky před dětskou ordinací a celkovou úpravu kolem budovy, bude dokončena oprava fasády bytového domu Příčná 23.

Mezi akce, které nebudou tak veřejně viditelné, patří další rozsáhlé vylepšení technologie zpracování splaškových vod na čistírně, které umožní napojení dalších uživatelů, a to nejenom pro předpokládanou nástavbu MŠ, ale možná i rozšíření základní školy. Připravujeme projekt výstavby dvou tříd ve formě mobilních buněk / kontejnerů, vlastní výstavba bude velmi ovlivněna přístupem resp. příspěvkem okolních obcí, protože i pro děti z těchto obcí se projekt připravuje. Pro stávající budovu ZŠ bude k dispozici projekt na celkové zateplení a výměnu oken, tento projekt je nutnou podmínkou pro žádost o dotaci, protože půjde opět o náklady, které není obec schopna pokrýt ze svého pravidelného rozpočtu.

Poměrně nejsložitější akcí je lokalita kolem Jevanského potoka směrem k rybníku Požár, kam se přesouvá umístění nové čistírny odpadních vod pro celou oblast Srbína a Žernovky. Podařilo se dojednat výměnu parcely pro tuto ČOV s původními majiteli a budiž jim ještě jednou vysloven dík za pochopení pro veřejné účely. Tento přesun vyvolal i nutnou změnu územního plánu, zpracování projektu nové komunikace pro přístup k čistírně a zároveň odlehčení dopravy směrem k silnici Kutnohorská. V letošním roce bude též podána žádost o územní rozhodnutí pro odkanalizování těchto zmíněných částí obce.

V rozpočtu na rok 2009 je pamatováno též na další opravy a rekonstrukce místních komunikací a chodníků, s Lesy ČR byl dohodnut princip vybudování tolik žádané cesty/zpevněné stezky mimo frekventovanou silnici z Mukařova do Žernovky. Přejme si společně, aby se tento velkorysý rozpočet podařilo zrealizovat!

 
FotoIng. Jan Kašpar, Mukařov
místostarosta obce Mukařov
člen o.s. Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz