Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Starosti i radosti

4. prosince 2011, Marcela Eichnerová

FotoObyčejně zde moji kolegové z pozice svých funkcí rozebírají své starosti, které stojí v hlavním centru zájmu, což jsou projekty za statisíce či miliony týkající se školství, komunikací, chodníků … takže i já přispívám svou „troškou do mlýna“ zmínkou o pár bodech, které zas až tak v zorném poli nejsou.

Obecní úřad: každodenní, nezáživná a mravenčí práce, která nemalou měrou přispívá k fungování úřadu a obce. Úřad má sice svoje oficiální úřední hodiny, ale v dnešní uspěchané době ne každý má možnost jich využít, proto se tak říkajíc „ dveře netrhnou“ skoro celý týden a pracovníci se pokud možno snaží vyhovět každému, kdo si přijde něco vyřídit. Agenda je rozsáhlá a s přibývajícím počtem lidí v obci každým rokem také narůstá.

Údržba – komunál: práce rozmanitá, kde je co potřeba, za každého počasí a také, jak se říká, opravdu „sisyfovská“. Zejména uklízení neustálého nepořádku v okolí autobusových zastávek, obchodů, školy, škarp kolem komunikací jsou nekonečné. Je pořád smutné, že mnoho lidí nedokáže odpadky donést pár metrů do koše nebo popelnice a spoléhá na to, že to obec uklidí, protože od čeho by tady vlastně byla ?! Stále si tak neuvědomují, že si prostředí, ve kterém žijeme, dotváříme hlavně sami, ale o tom už tady bylo také napsáno mnohé.

V plánu je vytvořit na kontejnery s odpadem alespoň na některých místech zálivy, aby tak z pohledové strany nehyzdily okolí a aby nedocházelo k roznášení odpadků z přeplněných nádob po okolí. Argumenty o tom, jak se to bude vyvážet, asi neobstojí, protože obcím, které tuto úpravu již dávno udělaly, se osvědčila.

Mukařovský rybník: místo také všelikého odpadu a jak ve 3. vydání časopisu Přemek Zima trefně uvedl, že „ kdo si co v rámci své kratochvíle v okolí vodní nádrže přinese, tak ať si laskavě taky zase odnese“, tak opak je stále pravdou. Obec má tento prostor pronajatý od vlastníka, kterou je Farnost Mukařov, část od PF ČR jako správce státního majetku a dále má pak uzavřenu smlouvu o spolupráci na údržbě rybníka a břehů s panem Pavlem Doskočilem. Sami jste určitě v poslední době viděli, jak probíhalo čištění od všeho, co tam kdo naházel včetně pneumatik, starého kola a jiných pozoruhodností. Z břehů byly odstraněny rozbujelé náletové dřeviny a dojde i na opravu hráze, která se už na některých místech rozpadá. Břehy rybníka jsou z velké části podle místní vyhlášky veřejným prostranstvím, které nelze oplotit, je průchozí a pomalu se tak tvoří obraz a plán na spojení historického centra obce s prostorem kolem nádrže a lesem.

Podaříli se ještě vyčistit malou vyhnívací nádrž, tak by voda v nádrži měla také prokouknout, a kdyby ještě někteří přestali vypouštět své odpady do dešťové kanalizace, která do nádrže ústí, voda by se výrazně vyčistila. To je ale na vztahu k okolí, k životnímu prostředí a na ohleduplnosti každého z nás.

Hřbitov: snaha o rozšíření hřbitova v minulosti vždycky skončila někde, jak se říká, „v propadlišti dějin“. V polovině listopadu jsme se proto se starostou setkali s panem farářem Konstantinem jako správcem místní farnosti ve snaze tato jednání obnovit. Problém je, že pozemky za kostelem byly dříve církevní, jsou ve správě PF ČR a jsou vyloučeny z jakýchkoliv převodů do doby vyřešení církevních restitucí. Do těch se však evidentně desítky let nikomu nechce. Doufáme proto, že se podaří v trojstranném jednání mezi PF, církví jako potencionálním restituentem a obcí najít způsob, jak plán rozšíření uskutečnit. V další části, která by byla propojena s urnovým hájem, by mělo vzniknout kolumbárium jako součást vnitřní obvodové zdi, další hrobová místa a také rozptylová loučka. Pokud se toto všechno povede, tak je to zase jen o financích, protože kamenný plot v délce cca 80 m bude taky něco stát. Zatím se plánují drobné opravy zejména márnice a vydláždění okolí studny, aby se nemuselo neustále šlapat v mokru.

Mnozí určitě vidí za každým rohem, kde by se co dalo zlepšit, ale všechno naráží na omezené finance, které zdaleka nedosahují množství potřeb. K pořádku a čistotě však může přispět každý z nás.

Závěrem si dovoluji všem popřát krásný adventní čas, klidné Vánoce, ve zdraví oslavy konce roku, spokojený a úspěšný nový rok.
 

 
FotoIng. Marcela Eichnerová, Mukařov
místostarostka obce Mukařov
členka o.s. Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-11 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz