Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Zahájení provozu nové plynové kotelny
ve škole (a pro školku)

30. září 2007, Jan Kašpar

PlynV době uzávěrky tohoto čísla je příjemné konstatovat, že byl zahájen zkušební provoz nové plynové kotelny společně vytápějící budovy základní školy i školky. Byl tím vyřešen kritický stav vytápění posledních sezón, kdy se jen s největším vypětím dařilo udržovat provoz obou stařičkých kotelen na tuhá paliva.

Skončilo období starostí o dovoz uhlí, vyvážení popela, instalací výkonných plynových kotlů a automatické regulace optimálních podmínek provozu bude zároveň zrušena povinnost hradit každoroční pokutu za znečišťování životního prostředí exhalacemi. Více než 3 milionovou investicí byl sice citelně zatížen letošní a částečně i rozpočet obce na příští rok, ale spolehlivé topení pro děti ve škole a školce muselo být zajištěno přednostně. K obsluze bude vyškolena obsluha, i když zabudovaná technologie umožňuje kontrolu a regulaci dálkovým ovládáním. Jak dalece bude případný zásah obsluhy nutný ukážou až provozní podmínky, každopádně obsluha bude moci nosit i bílou košili, aniž by hrozilo její zamazání od špinavého prostředí kotelny.

Jsme si vědomi, že optimální ekonomický provoz vytápění není novou kotelnou vyřešen. K dalšímu omezení tepelných ztrát je podle energetického auditu nutné provést opláštění (zateplení) budovy a utěsnění resp.výměnu oken. Už jsou k dispozici nabídky na tyto práce i s částečným zajištěním nákladů z účelových dotací. To jsou činnosti, které bude nutné ve spolupráci zastupitelstva obce a vedení školy zajistit v dalších letech.

 
FotoIng. Jan Kašpar
člen občanského sdružení Mukařov-sko
místostarosta obce Mukařov
 

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:

 • 18.08. 2007 - Nová kotelna ve škole a voda pro Žernovku
 • 18.08. 2007 - Pololetní úprava rozpočtu
 • 28.01. 2007 - Schválení rozpočtu obce na rok 2007
 • 24.01. 2007 - Komunální odpad – nová vyhláška a související poplatek
 • 06.07. 2006 - Žernovská voda III. - odpověď na dopis
 • 01.02. 2006 - Schválení rozpočtu obce na rok 2006

 •  

   
   počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz