Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Prázdniny za školou - máte zájem
o příměstský tábor?

24. dubna 2011, Libuše Čánská, učitelka ŠD

Štěstí přeje připraveným, ač je teprve začátek jara, stojí za to se zamyslet, jak naložíme s blížícími se dvouměsíčními prázdninami našich ratolestí. Většina rodičů je zaměstnána a dovolená celé prázdniny nepokryje. Nad touto skutečností se zamyslely i učitelky školní družiny a rozhodly se připravit nabídku pro rodiny s mladšími dětmi školního věku. Rodičům žáků 1.- 3. tříd nabízí prázdninový pobyt dětí v táboře příměstského typu. Co to znamená? Je to možnost pro děti zaměstnaných rodičů, užít si smysluplně prázdninové dny, pod odborným dohledem.

Organizace spočívá v tom, že ráno rodič přivede dítě na smluvené místo a odpoledne si je vyzvedne tamtéž, najedené, napité a s novými zážitky. Během dne s dětmi učitelky uskuteční například výlet, či uspořádají sportovní, či přírodopisnou hru, v případě nepříznivého počasí stráví den v družině při společenských naučných hrách. Je to tedy vyhlášení války nudě. Zda se záměr uskuteční, to ukáže výsledek ankety. Anketní lístky lze vyzvednout ve školní družině, či v budově Základní školy v Mukařově.

A protože dnešní době vládne ekonomika, zbývá zodpovědět otázku, kolik to bude stát. Předběžně kalkulovaná cena týdenního pobytu je 2100.- Kč, jednodenní pobyt s ohledem na nutnost jednorázového přizpůsobení programu pak Kč 500.-. V ceně je zahrnuta v podstatě celá režie dne, odborný dohled, oběd, odpolední svačina, pitný režim, cestovné a vstupné, pojištění. Další podrobné informace budou uveřejněny na webu a v prostorách Školní družiny.

 
FotoLibuše Čánská
učitelka školní družiny ZŠ Mukařov
web:
http://prazdninyzaskolou.mukarov.cz 
 

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-11 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz