Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Starosti starosty

30. září 2007, Rudolf Semanský

Také Vám připadá že letošní prázdniny nějak rychle utekly? Než se člověk stačí rozkoukat je léto pryč a nemohou za to jen dovolené, které končí skoro dříve než pořádně začnou.

OpravaDnešní příspěvek bude tak trochu v odlehčeném duchu jak se na konec léta sluší - dobíhají akce, které započaly již před začátkem prázdnin, o nichž si každý mohl přečíst v předešlých číslech Mukařov-ska. Byla dokončena oprava obecního domu (viz foto) a také nejdůležitější a nejrozsáhlejší z letošních akcí - rekonstrukce kotelny v základní škole, ze které bude teplovodním kanálem vytápěna i školka (viz článek - ZDE).

I když už proběhly opravy asfaltových komunikací, stále ještě jsou vyčleněny prostředky na drobné opravy výtluků, které proběhnou v podzimních měsících a určitě bude nutné do zimy dotáhnout celou akci vodovod Žernovka.

S létem a prázdninami je tradičně spojena mukařovská pouť, která zde má dlouholetou tradici a stejně jako v minulých letech se zde sjely jedny z nejzajímavějších atrakcí. Současně byla s organizátorem podepsána pětiletá smlouva na pořádání mukařovské pouti, ve které je zahrnut nejen bod o pořádání oblíbeného ohňostroje, případně hudebních a kulturních akcí, ale zejména pro návštěvníky přitažlivé slevy den před hlavní poutí, které jsme se po jednání rozhodli rozhodně zachovat i do budoucna.

A protože každý kdo mohl, byl stejně duchem a dle možností i tělem na dovolené nebo u vody, nebylo v uplynulých měsících nutné řešit nijak významné problémy - s výjimkou jednoho jediného, a to když kvůli rozdílnému výkladu o přístupové komunikaci mezi naší obcí a obcí Louňovice jednoho dne na hranici katastru stál uprostřed příjezdové cesty směrem od Louňovic do Srbína zhruba půltunový kámen. Mimo to, že se tak po jediné příjezdové cestě dostala jen s obtížemi osobní auta, nebylo vůbec možné zajet do lokality s komunální technikou a situace nakonec vyvrcholila tím, že zde nemohl projet hasičský vůz, který jel k nahlášenému požáru. Situace se nakonec vyřešila tím, že jsme kámen nechali odstranit a věříme, že se jednalo jen o takový drobný sousedský rozmar...

Na úřad také dorazil hotový projekt pro územní rozhodnutí, který řeší odkanalizování obcí Srbín a Žernovka a po jeho podrobném prostudování ze strany zastupitelstva obce bude samozřejmě svolána veřejná schůze, na které bude s tímto návrhem za účasti projektanta seznámen každý, kdo o to bude mít zájem (více v článku - ZDE).

V nejbližších dnech a týdnech nás čeká jednání o cenách svozu odpadu na příští rok, kde se budeme maximálně snažit zohlednit jak nárůst počtu obyvatel o majitele rekreačních objektů a množství neplatičů, které se nám podařilo odhalit, ale zejména budeme usilovat o výraznější rozdíly mezi cenami jednotlivých typů svozu a to samozřejmě směrem dolů.

S odpady souvisí i informace, o které se dočtete v kalendáři Mukařov-ska, totiž že v měsíci říjnu a listopadu bude prováděn svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu, o kterém budete včas informováni pomocí úřední desky a webových stránek obce.

Na sychravé podzimní měsíce připravujeme také lampionový průvod, drakiádu a rádi bychom ještě v tomto roce uspořádali jednu kulturní akci pro pobavení.

Přeji Vám příjemný barevný podzim.

 
FotoRudolf Semanský, Mukařov
starosta obce
člen občanského sdružení Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz