Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Další problémy s vodou v Mukařově

24. prosince 2008, Vít Šoupal

PF 2009Na štědrý den by si člověk přál odpočinout si od každodenních starostí, naladit se slavnostně a všechno pustit takříkajíc z hlavy. Bohužel se to letos úplně nepovedlo, a to díky problému se zapáchající vodou. Dříve než se dostanu k popisu situace, přijměte tedy touto cestou alespoň malé přání klidu a pohody do svátků vánočních a štěstí a zdraví v novém roce jménem mým i jménem dalších členů občanského sdružení Mukařov-sko, které v těchto dnech slaví už 3 roky své existence.

Obec Mukařov prosí občany, aby v případě výskytu zápachu ve vodě, hlásili tuto skutečnost neprodleně na bezplatnou zákaznickou linku společnosti VEOLIA - 800 45 45 45 a zároveň zapsali datum, místo a délku problému s vodou na diskusní fórum obce nebo Mukařov-ska.
Tyto informace budou důležité při lednovém vyhledávání příčin zápachu.

STARÉ PROBLÉMY S VODOU

O letních problémech se zhoršenou kvalitou vody jste se mohli dočíst na stránkách Mukařov-ska a v dvouměsíčníku v červnu tohoto roku. Po 14-ti denním pátrání se nakonec kvalita vody stabilizovala a zápach z vody vymizel. Podobné problémy s mírným zápachem vody se vyskytovali již dříve, avšak vždy jen na jeden nebo dva dny a pak odezněly.

VodaOD SOBOTY ZASE NEVONÍ

Od této soboty - tj. 21.12.2008 - začala u nás v Polní ulici voda opět mírně zapáchat. Když jsem v neděli chtěl dát děti vykoupat do vany a intenzita zápachu se nijak nemenšila, rozhodl jsem se zavolat na bezplatnou linku VEOLIA ( 800 45 45 45 ) určenou pro hlášení poruch. Protože VEOLIA má ve zvyku havárie řešit, až když je nahlásí dva odběratelé, zavolal jsem pro jistotu svého známého Petra do Příčné ulice. U nich voda také nevoněla a tak Petr také zavolal na VEOLIA.

Výsledkem bylo, že mi v celkem rychlém sledu volal technik VEOLIA a poprosil mne o kontrolní odběr u nás a slíbil, že provedou proplachy, které by případné usedliny z vodovodu vyhnaly.

KŘIŠŤÁLOVĚ ČISTÁ, ALE POŘÁD NEVONÍ

Proplachy sítě - tj. vypouštění vody přes hydranty - v pondělí proběhly stejně jako odběry vody. Proplachy bohužel nepomohly a odběry vody neukázaly na žádné znečištění vody (ALESPOŇ, ŽE TAK!).

Když se kvalita vody nelepšila ani v úterý, jal jsem se opět telefonovat na bezplatnou linku VEOLIA. Nejprve mne paní chtěla odbýt tím, že stížnosti vlastně přijímají jen písemně, když jsem jí s časopisem "Voda pro Vás" v ruce (který nám VEOLIA před Vánocemi zaslala) připomněl, že to není pravda, nakonec ustoupila a vyžádala si ode mne "evidenční číslo odběru". To jsem dohledal na faktuře a sepsali jsme přes telefon stížnost. Ještě v úterý večer tak proběhly další proplachy.

Na štědrý den ráno se bohužel nic nezměnilo. Voda opět nevoněla. Zákaznická linka se opětovně vymlouvala na proplachy. Nezbylo tedy nic jiného, než zaurgovat celou věc shora. Po několika telefonátech s vedením VEOLIA se rázem situace změnila. Servisní technik dorazil z Říčan během 15-ti minut. Laborantka na odběr vzorků vody se objevila v zápětí.

PŘIJATÁ OPATŘENÍ

S ohledem na to, že se zdá, že voda (byť křišťálově čistá) zapáchá pouze v části Mukařova, byla přijata příslušná opatření:

 • po dobu vánočních svátků budou každý den prováděný proplachy,
 • z preventivních důvodů došlo k mírnému navýšení hladiny chlóru ve vodě, což mohou pocítit hlavně domácnosti blíže k úpravně vody (chlór ve vodě je neškodný),
 • byly a průběžně budou odebírány vzorky vody (vzorky odebrané v pondělí 22.12. zatím nevykázaly jakoukoliv závadnost),
 • občané Mukařova jsou tímto požádáni, aby na bezplatnou zákaznickou linku společnosti VEOLIA - 800 45 45 45 nebo do diskusního fóra obce nebo Mukařov-ska sdělili datum, místo a délku problému s vodou,
 • technicko-provozní tým VEOLIA připraví do nového roku plán na identifikaci možného zdroje zápachu ve vodovodu - jednání mezi zástupci obce a VEOLIA proběhne na začátku roku.

Věřme, že přijatá opatření budou slavit úspěch, a že se nám v lednu podaří najít příčinu těchto problémů a zbavit se jich na trvalo.

Ještě jednou hezké svátky

 
FotoIng. Vít Šoupal
zastupitel obce Mukařov
předseda občanského sdružení Mukařov-sko

 

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:

 • 15.06. 2008 - Problémy s vodou v Mukařově
 • 05.12. 2007 - Veřejná schůze na Žernovce
 • 30.09. 2007 - Kanalizace a vodovod pro Srbín a Žernovku
 • 18.08. 2007 - Nová kotelna ve škole a voda pro Žernovku
 • 20.12. 2006 - Kontrola stavu kanalizace v obci
 • 06.07. 2006 - Žernovská voda III. - odpověď na dopis
 • 27.05. 2006 - Žernovská voda II.
 • 30.03. 2006 - Žernovka na suchu

 •  

   
   počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz