Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Nová silnice přes Jevanský potok!?

30. prosince 2007, Jan Kašpar

VýstavbaVýstavba mezi Srbínem a Louňovicemi, zejména na jih od Jevanského potoka směrem k rybníku Požár přivodí zastupitelům obce ještě nemalé vrásky.

Vyřešit dopravní obslužnost pro nesmírně rozsáhlou výstavbu desítek rodinných domů bude jeden z nejobtížnějších úkolů tohoto, možná i příštího volebního období. Navíc v kombinaci s připravovanou výstavbou sítí vodovodního a kanalizačního řadu, výstavbou nové čistírny.

Proto byla v hodině pár minut po dvanácté zařazena do územního plánu jako veřejně prospěšná stavba nová komunikace mezi silnicí I. třídy Kutnohorská a místní komunikace U Požáru, s přemostěním Jevanského potoka.

Vybudováním této komunikace dojde k odlehčení provozu ulice Písecké, která nebyla svými parametry budována pro dnešní výstavbu. Připravované řešení dopravy v této lokalitě je teprve na začátku, do budoucna se počítá i s propojením resp. obnovením historické cesty mezi Srbínem a Louňovicemi. To ale za podmínky vyřešení majetkoprávních vztahů, těch, které bývají vždy nejsložitější.
 

FotoIng. Jan Kašpar
místostarosta obce Mukařov
člen občanského sdružení Mukařov-sko
 

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz