Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Voda, pitná a kvalitní, toť stále problém ...

13. dubna 2009, Vít Šoupal

Voda MukařovJak známo, většina obyvatel Mukařova je napojena na jediný vodovodní řad a vlastně na jediný vrt na rozhraní Mukařova a Babic.

Obec připravuje rozšíření mateřské i základní školy, přibývá i řada dalších žadatelů z nové výstavby. Proto byl zpracován Generel vodovodu obce Mukařov. Byly modelovány různé provozní stavy, které ve výsledku potvrdily dostatečnou kapacitu současného vrtu s možným zvýšením až na 1050 EO (tzv. ekvivalentní obyvatel).

Ze závěrů generelu zároveň vyplývá doporučení na vybudování akumulační nádrže pro zajištění dodávky v případě výpadku technologie úpravny, čerpání vody při maximálních odběrech nebo nutné údržbě (viz například problémy s vodou o Vánocích - článek ZDE).

 
FotoIng. Jan Kašpar
místostarosta obce Mukařov
člen občanského sdružení Mukařov-sko

 

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 

 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz