Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Jak jsme na tom s projektem vybudování kanalizace a vodovodu pro Srbín a Žernovku....?!

17. října 2009, Jan Kašpar

KanalizaceTohle téma bude asi tím nejdiskutovanějším v naší obci v dalších letech. Po několikaleté přípravě – od původní studie, jaký zvolit způsob kanalizačních řadů, kolik čistíren odpadních vod a kde – přes pochopitelný odpor těch, kteří by měli nejblíže k těmto čistírnám, těch, kteří stále ještě vypouštějí splašky kamsi ... – změnu tras vodovodu – obnovení spolupráce s projektem Region JIH, odkud bude přiváděna voda – až ... až k projektu pro územní řízení, který byl předán počátkem tohoto září na stavební úřad v Říčanech.

VodovodV současné době se zpracovávají další nezbytné dokumenty pro žádost na získání dotace ze Státního fondu životního prostředí, protože jak už zaznělo na jiném místě, půjde o investici překračující částku 100 milionů korun. Celý projekt bude rozpracován do několika etap, občané budou samozřejmě průběžně informováni o postupu prací. Zatím je předčasné mluvit o konkrétních termínech nebo lokalitách, teď je nejdůležitější připravit veškeré dokumenty tak, aby byla splněna náročná kritéria pro získání dotace. A i v kladném případě bude si obec nucena vzít dlouhodobý úvěr, protože dotace nebude pokrývat 100% nákladů.

 
FotoIng. Jan Kašpar
místostarosta obce Mukařov
člen občanského sdružení Mukařov-sko

 

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 

 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz